Top 5 PHP Framework nổi tiếng nhất dành cho Developer

ITNavi20 Aug 2020 4917

Trước khi có tìm hiểu sâu vào các PHPFramework chúng ta hãy nói về việc tại sao chúng ta cần các Framework và làm thế nào các Framework này giúp chúng ta trong việc lập trình website.

Để lập trình được Website thì chúng ta có thể không cần đến một Web Framework. Chỉ với PHP thuần thì chúng ta cũng có thể làm mọi thứ nhưng lại mất rất nhiều thời gian và công sức bỏ ra. Nhưng, bất cứ khi nào chúng ta chuẩn bị lập trình website nào đó, nhiều vấn đề trong kiến trúc website cần được đặt ra thảo luận trước khi lập trình. Làm thế nào để luồng thông tin di chuyển mà không bị mất tính tổng quát, lựa chọn GET, POST hay PUT...

Tóm lại, cân nhắc về chức năng, khả năng phát triển của hệ thống, chi phí, thời gian cho việc phát triển .... sẽ được cân nhắc. Đôi khi các vấn đề khác rất mâu thuẫn với vấn đề chi phí.

Và các Framework sinh ra như một tiêu chuẩn cho lập trình web, dung hòa giữa các vấn đề trong khi đảm bảo khả năng mang lại một website đạt tiêu chuẩn. Mỗi framework phù hợp cho những trường hợp khác nhau.

[caption id="attachment_1267" align="aligncenter" width="750"]Top-5-PHP-FrameworksTop 5 PHP Framework hàng đầu[/caption]

Dưới đây là Top 5 PHP Framework hàng đầu dựa trên mức độ phổ biến và khả năng tạo điều kiện cho phát triển website:

Laravel: Framework PHP nổi tiếng nhất hiện nay

Laravel có một framework mã nguồn mở được yêu thích nhất hiện nay với khoảng 50% thị phần.

Laravel tuân theo kiến ​​trúc dựa Model - View - Controller. Các tính năng khác nhau được cung cấp bởi Laravel Framework đó là:

[caption id="attachment_1268" align="aligncenter" width="750"]laravel-framework-phpLaravel: Framework PHP nổi tiếng nhất hiện nay[/caption]

Composer có sẵn kể từ khi Laravel 4 xuất hiện và nó hoạt động như một trình quản lý phụ thuộc.

Mô hình ORM

Query Builder cung cấp một tập hợp class

Laravel giúp cho mã sạch và cực kỳ dễ đọc. Từ đó quá trình Debug hoặc Maintain sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Laravel cung cấp khả năng bảo mật web mạnh mẽ vì nó kết hợp password hashing, mã hóa, xác minh email, xác thực API.

Routing được bảo vệ an toàn. Tất cả các route của Laravel được xác định trong thư mục routes và các tệp này được framework tự động tải xuống.

Mã thông báo SRF được gắn vào URL để ngăn chặn giả mạo chéo trang (cross-site).

Ở phần Frontend, Laravel cung cấp các tính năng như Blade template (công cụ tạo khuôn mẫu), bản địa hóa, Javascript và CSS Scaffolding

Hỗ trợ Redis (lưu trữ key - value), pagination, migrations (chia sẻ database schema), database seeding...

Yêu cầu máy chủ trước khi làm việc với Laravel.

Nó tốt nhất để sử dụng máy ảo Laravel Homestead, vì nó rất khuyến khích sử dụng nó làm môi trường phát triển Laravel địa phương của chúng tôi

Nếu bạn không sử dụng Homestead thì cần phải làm theo:PHP >= 7.1.3

OpenSSL PHP Extension

PDO PHP Extension

Mbstring PHP Extension

Tokenizer PHP Extension

XML PHP Extension

Ctype PHP Extension

JSON PHP Extension

BCMath PHP Extension

Hướng dẫn Cài đặt Laravel

Laravel sử dụng Composer để quản lý các dependencies của nó, vì vậy yêu cầu chính là composer sẽ được cài đặt sẵn.

Sau đó tải xuống trình cài đặt Laravel bằng composer như được đưa ra dưới đây:

Composer global require Laravel/installer.

Tạo một Project từ Composer

Composer create-project – prefer-dist Laravel/Laravel blog

Local Development Server

CodeIgniter: Framework đơn giản dễ sử dụng

CodeIgniter là một Framework nguồn mở phổ biến, sau đây là các tính năng được cung cấp bởi CodeIgniter:

[caption id="attachment_1269" align="aligncenter" width="750"]CodeIgniter-framework-phpTop PHP Framework: CodeIgniter[/caption]

Nó không yêu cầu triển khai Model - View - Controller nghiêm ngặt, controller bắt buộc phải có, Model và View và tùy chọn

Các chức năng của Helper ở đó, như URL Helper hỗ trợ tạo liên kết, Form Helper, Text Helper ở đó để định dạng văn bản và Cookie Helper để thiết lập và đọc cookie

Bạn có thể tạo thư viện mới, thay thế và xóa thư viện gốc

Tính năng hook cung cấp một phương tiện để truy cập và sửa đổi hoạt động bên trong của framework mà không cần can thiệp vào các tệp cốt lõi.

Tính năng auto - load cho phép các thư viện, Helper và mô hình được tự động khởi tạo mỗi khi hệ thống chạy.

CodeIgniter cung cấp tính năng lưu bộ đệm trang do đó nâng cao hiệu suất.

CodeIgniter có error logging class cho phép lỗi và thông báo lỗi lưu dưới dạng tệp văn bản.

URI Routing, URL string được ánh xạ duy nhất tới Controller

Password hashing có sẵn từ phiên bản PHP 5.5 trở lên

Trong phần cơ sở dữ liệu, các tính năng được cung cấp khác nhau là QueryBuilder, Query Caching, Transactions, v.v

Các biến môi trường có thể được thiết lập để quyết định nơi ứng dụng được chạy, tức là với môi trường phát triển hoặc sản xuất.

Hướng dẫn cài đặt CodeIgniter

Giải nén

Tải các thư mục và tệp CodeIgniter lên máy chủ của bạn. Thông thường tệp index.php sẽ ở root.

Mở tệp application/config/config.php bằng trình soạn thảo văn bản và đặt URL cơ sở. Nếu bạn có ý định sử dụng mã hóa hoặc phiên, thì hãy thiết lập key mã hóa.

Nếu bạn có ý định sử dụng cơ sở dữ liệu, hãy mở tệp application/config/database.php bằng trình soạn thảo văn bản và đặt cài đặt cơ sở dữ liệu của bạn.

Top việc làm PHP mới nhất tại Hà Nội

Top việc làm PHP mới nhất tại TP HCM

Symfony: PHP Framework dành cho doanh nghiệp

Symfony là một phần mềm nguồn mở, các thành phần Symfony là một tập hợp các thư viện PHP tách rời và có thể sử dụng lại.

Symfony nhằm mục đích phát triển các website mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp và nhằm mục đích cung cấp cho các lập trình viên toàn quyền kiểm soát cấu hình từ thư mục đến các thư viện bên ngoài và có thể được tùy chỉnh.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="750"]symfony-frameworksTop Framework PHP: Symfony[/caption]

Symfony được kết hợp với các tính năng sau:

Định tuyến cục bộ (i18n) được cung cấp, do đó các router có thể được định vị để cung cấp các đường dẫn duy nhất cho mỗi địa phương. Với Symfony, các route này có thể được viết mà không bị trùng lặp, wildcard cũng được hỗ trợ.

Các mẫu Twig có sẵn, chúng đơn giản và không xử lý các thẻ PHP, Twig có thể thực hiện tự động HTML Escaping,  Output Escaping với một vài bộ lọc.

Twig template caching làm cho quá trình nhanh chóng khi các template được biên dịch sang một class PHP gốc và được lưu trữ.

Asset Component có sẵn để tạo URL và phiên bản CSS, JS và các hình ảnh.

BrowserKit component có sẵn để mô phỏng hành vi của trình duyệt web, cho phép tạo request, click vào liên kết và gửi biểu mẫu theo chương trình.

Dependency injection component có sẵn để triển khai PSR-11 cho phép tiêu chuẩn hóa và tập trung hóa các đối tượng trong ứng dụng.

DOMCrawler component có sẵn để dễ dàng điều hướng DOM cho các tài liệu HTML và XML

Dotenv component có sẵn để tạo biến môi trường chứa trong biến .env

Event dispatcher để các thành phần có thể giao tiếp thông qua việc gửi sự kiện và lắng nghe chúng.

LDAP component có sẵn để giao tiếp với máy chủ LDAP

Serializer component có sẵn để biến các đối tượng theo các định dạng như JSON, XML hoặc YAML

Hướng dẫn cài đặt Symfony

Composer requires symphony/asset

Cake PHP: Framework PHP đơn giản, hiệu quả

CakePHP là một nền tảng nguồn mở, giúp xây dựng các ứng dụng web đơn giản và nhanh hơn, yêu cầu ít mã hơn. CakePHP đi kèm với các tính năng sau:

Cung cấp các giàn giáo đề nhanh chóng xây dựng các nguyên mẫu

Có một class cache trong CakePHP hỗ trợ bộ đệm và cung cấp giao diện tĩnh và API thống nhất để tương tác với các triển khai bộ đệm khác nhau.

[caption id="attachment_1275" align="aligncenter" width="750"]cakephpTop Framework PHP: CakePHP[/caption]

Lớp Hash cung cấp các tiện ích tĩnh giúp quản lý mảng thích hợp do đó làm cho mã được tối ưu hóa.

Lớp Inflector được cung cấp để thao tác chuỗi và xử lý các biến thể từ như số nhiều và camelizing.

Ghi nhật ký rất dễ dàng trong CakePHP, hàm log() được cung cấp bởi LogTrait.

Cách nhanh nhất để khởi động và chạy với REST là thêm một vài dòng để thiết lập các resource route trong config/Router.php.

Validation package trong CakePHP cung cấp các tính năng để xây dựng trình xác nhận có thể xác thực các mảng dữ liệu tùy ý một cách dễ dàng.

Nhiều plugin khác nhau được hỗ trợ để sử dụng cùng với CakePHP và chúng là: Chronos (cung cấp bộ sưu tập tiện ích mở rộng không phụ thuộc cho đối tượng DateTime), DebugKit (có thanh công cụ gỡ lỗi và công cụ gỡ lỗi nâng cao), ElasticSearch (cung cấp ORM như trừu tượng hóa Hàng đầu của elasticsearch, làm cho kiểm thử và lập chỉ mục các tài liệu dễ dàng).

Phinx và CakePHP, phinx cho phép các lập trình viên PHPthay đổi và thao tác cơ sở dữ liệu một cách rõ ràng. Không cần phải viết tay SQL, thay vào đó sphinx cung cấp các API mạnh mẽ để tạo chuyển đổi bằng mã PHP.

Bake Console được cung cấp để chạy CakePHP nhanh hơn, Bake Console có thể tạo model, view, behaviour, test case, fixtures và plugin.

Phinx có thể được cài đặt đơn giản bằng cách:

php composer. phar require robmorgan/phinx 

Có hỗ trợ Middleware để chúng ta có thể đóng gói ứng dụng của mình thành các class có thể sử dụng lại và có thể kết hợp để xử lý yêu cầu hoặc xây dựng phản hồi.

Các điều kiện tiên quyết để cài đặt CakePHP thành công:

HTTP Server ( Apache, Nginx or Microsoft IIS)

PHP 7.3

mbstring PHP extension

intl PHP extension (Nếu sử dụng XAMPP, phần mở rộng intl sẽ được bao gồm nhưng đảm bảo uncomment php_intl.dll trong Php.ini và khởi động lại máy chủ XAMPP thông qua bảng điều khiển, trong trường hợp bạn đang sử dụng WAMP, phần mở rộng intl được kích hoạt theo mặc định, chỉ cần bạn vào thư mục php và sao chép tất cả các tệp đồng nghĩa với icu*dll và dán chúng vào thư mục bin apache, sau đó khởi động lại các dịch vụ)

simplexml PHP extension

PDO PHP extension

Bất kỳ cơ sở dữ liệu trong danh sách bên dưới cần được cài đặt sẵn trong máy của bạn: 

MySQL ( v5.5.3 or greater )

MariaDB (v 5.5 or greater)

PostgreSQL

SQLite3

Microsoft SQL server ( >= version 2008)

FuelPHP

[caption id="attachment_1276" align="aligncenter" width="750"]FuelPHPTop Framework PHP: FuelPHP[/caption]

FuelPHPlà một Framework mã nguồn mở, nhanh và tương thích ở các phiên bản PHP 5.4 trở lên, các tính năng được tích hợp trong FuelPHP được liệt kê bên dưới đây:

FuelPHP là loại Framework MVVM không chỉ giới hạn ở Model - View - Controller mà còn mang phương pháp tiếp cận Model - View - ViewModel. ViewModels cũng được gọi là mô hình trình bày.

FuelPHP hỗ trợ phương pháp tiếp cận dựa trên bộ định tuyến cho phép chúng ta viết URI trực tiếp.

Hỗ trợ CSRF token để ngăn chặn giả chéo trang.

Bộ lọc đầu vào và trình xây dựng truy vấn trong SQL injection

Auth Framework được hỗ trợ cho mục đích xác thực an toàn.

Một số lớp cơ sở được cung cấp cho controller và model để các lập trình viên có thể bắt đầu, các tính năng đó là - Controller Template (thêm chức năng tạo khuôn mẫu trang đơn giản cho controller), Controller_Rest (cách tạo API RESTful), Controller Hy điều chỉnh (kết hợp hai tính năng vào một controller duy nhất), Model_crud (cung cấp tất cả các phương thức cho các hoạt động CRUD trong một bảng).

ORM nhẹ cung cấp một cách làm việc hướng đối tượng với dữ liệu cơ sở dữ liệu và thực hiện CRUD, các mối quan hệ như có -  nhiều, nhiều - nhiều có sẵn, xếp tầng lưu và xóa cho các đối tượng liên quan. Các quan sát viên ở đó để cập nhật các thể hiện của đối tượng.

Bảo mật kết hợp Auth framework và có tích hợp thư viện Oauth, cung cấp nhiều tính năng khác như Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), chức năng password hasting, tích hợp OAuth để xác thực social media.

Có các trình phân tích cú pháp mẫu để tăng cường các view từ PHP đơn giản, có rất nhiều thư viện dành cho nó:

Mustache

Twig

Haml

Jade

Daewoo

Smarty

Markdown

Hướng dẫn cài đặt FuelPHP

Vui lòng làm theo các bước đã cho giống nhau

$ curlhttps://get.fuelphp.com/oil| sh

Dự án có thể được tạo bằng cách sử dụng

$ oil create <sample_project>

$ composer create-project fuel/fuel –prefer-dist 

Tổng kết về PHP Framework

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu qua về các chức năng của các PHPFramework hàng đầu.Phân tích các yêu cầu và mẫu thiết kế cần được thảo luận kỹ càng trước khi chọn bất kỳ Framework nào. Các framework có sự đa dạng và cung cấp nhiều plug-in khác nhau để ghi nhật ký và theo dõi số liệu ở đó.

ITNavi - Nền tảng kết nối việc làm IT

Nguồn:Top 5 PHP Framework nổi tiếng nhất dành cho Developer

Bài viết liên quan

NEWSLETTER

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận tin mới nhất

KẾT NỐI VÀ THEO DÕI
Tin tức đặc biệt