2 Việc làm C

Chuyên viên Giải pháp công nghệ

Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS)

Hà Nội

0 d

Amazing

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm (PO)

Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS)

Hà Nội

0 d

Amazing
1 / 1
Thêm
Bộ lọc

Chuyên viên Giải pháp công nghệ

Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS) Dec 6, 2023 19 Lượt xem

 • Toàn thời gian Senior

 • Quy mô: 151 - 300

 • Địa điểm: Hà Nội

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

 • Lương: Đăng nhập để xem

 • ID: 24496

Mô tả công việc:

Các nhiệm vụ chính: Mô tả rõ các công việc thường xuyên thực hiên tại vị trí tuyển dụng

- Kỹ sư giải pháp kỹ thuật các sản phẩm ̣dich vụ Số/CNTT, các Platform và giải pháp kỹ thuật cho nhóm sản phẩm Telco, ICT, VAS

+ Xây dựng, thiết kế, đánh giá , nghiệm thu, tối ưu các giải pháp kĩ thuật của các hệ thống , dịch vụ, sản phẩm, được đồng ý triển khai.

+ Đánh giá tính khả thi về khá năng đối soát và phân chia doanh thu sản phẩm ̣dịch vụ.

+ Về tính khả thi kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ, trình Lãnh đạo phương án kỹ thuật chi tiết, hỗ trợ các đơn vị trong Phòng việc hoàn thiện tính năng nghiệp vụ dịch vụ.

+ Về phương án đối soát , phân chia doanh thu, xây dựng và trình Lãnh đạo phương án đối soát và tổ chức thực hiện hoàn thiện nghiệm thu đối soát trước khi đưa dịch vụ vào khai thác kinh doanh.

+ Nghiên cứu, đề xuất áp dụng và triển khai các phương án kỹ thuật, công nghệ để phục vụ công tác triển khai và tối ưu dịch vụ GTGT và dịch vụ Số của Công ty đang quản lý

+ Phối hợp cùng với các đơn vị trong Phòng và trong Công ty thực hiện đàm phán ký hợp đồng và xác nhận các điều khoản về kỹ thuật đối với đối tác

+  Phối hợp hoàn thiện các Quy trình Phát triển sản phẩm, xây dựng các bộ mẫu hồ sơ và hợp đồng mảng giải pháp kỹ thuật

+ Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trong việc tối ưu kết nối hoạt động của các hệ thống dịch vụ, nâng cao độ ổn định và an toàn thông tin của các hệ thống dịch vụ.

+ Đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các đề tài Nghiên cứu khoa học.

+ Hiểu biết và nắm bắt nhanh, cập nhật công nghệ mới để đưa vào thực tế triển khai giải pháp áp dụng các hệ thống CNTT/GTGT lớn.

 1. Các nhiệm vụ khác:

+ Chủ trì xây dưng, thiết kế, đánh giá , nghiệm thu, tối ưu các giải pháp kĩ thuật của các hệ thống , dịch vụ, sản phẩm, được đồng ý triển khai.

+ Đánh giá tính khả thi về khá năng đối soát và phân chia doanh thu sản phẩm dịch vụ.

 + Xây dựng và trình Lãnh đạo phương án đối soát và tổ chức thực hiện hoàn thiện nghiệm thu đối soát trước khi đưa dịch vụ vào khai thác kinh doanh.

+ Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ, giải pháp mới.

+ Nghiên cứu, phân tích, đánh giá , định hướng và tư vấn chiến lược cho Công ty.

+ Đào tạo, hướng dẫn về công nghệ, giải pháp.

Yêu cầu:

  1. Yêu cầu bắt buộc:
 • Về bằng cấp/ chuyên ngành đào tạo tại vị trí tuyển dụng: Lao động được đào tạo trong nước: Hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung), lao động được đào tạo nước ngoài: Trình độ Đại học trở lên.
 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên nhóm chuyên ngành CNTT hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT nhưng học từ 80 tín chỉ CNTT trở lên trong thời gian học Đại học.
 • Hoặc có thể tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin loại khá trở lên, nếu không học đủ 80 tín chỉ CNTT thì cần có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế chuyên sâu hoặc nâng cao về CNTT theo bảng sau:

 

Chứng chỉ nâng cao

Chứng chỉ chuyên sâu

Oracle

OCP, OCPJD

OCMJD, OCMJEA, OCE/OCM

CompTIA

Cloud+

CASP+

Cisco

CCNP, CCDP, CCNP-DC

CCIE, CCIE-DC

Juniper

JNCIP, JNCIP-DC

JNCIE, JNCIE-DC

LPI

LPIC-2, RHCDS, RHCSS, RHCSA

LPIC-3, RHCE, RHSA III

VMWare

VCAP-NV, VCAP-CMA, VCAP-DTM, VCAP-DCV, VCP-DCV

VCDX-NV, VCDX-CMA, VCDX-DTM, VCDX-DCV

Google

Google Certified Professional Architect

 

Cloud Security Alliance

CCSK

 

AWS

Solution Architect Associate, SysOps Administrator-Associate

Solution Architect Professional, DevOps Engineer Professional

CNCF

CKAD

 

IBM

IBM Data Warehouse Engineer

 

Microsoft

 

Azure Solutions Architect Expert

EPI

CDCS

CDCE

Uptime Institute

ATD - Accredited Tier Designer- Professional

TD - Accredited Tier Designer- Expert

ATS - Accredited Tier Specialist- Professional

ATS - Accredited Tier Specialist- Expert

AOS - Accredited Operation Specialist- Professional

AOS - Accredited Operation Specialist- Expert

 

 • Yêu cầu về kỹ năng liên quan tới vị trí tuyển dụng:
 • Yêu cầu từ 1-2 năm kinh nghiệm 

+ Có khả năng tự nghiên cứu giải pháp, công nghệ mới.

+ Có khả năng viết tài liệu về giải pháp cho các hệ thống, tài liệu đào tạo cho đồng nghiệp và cho người dùng cuối.

+ Có khả năng quản lý các công việc giải pháp kỹ thuật về các dự án lớn.

+ Có kinh nghiệm triển khai kỹ thuật về một trong các sản phẩm: Giải pháp cho nhà mạng viễn thông, sản phẩm IoT, giải pháp có ứng dụng phân tích dữ liệu/trí tuệ nhân tạo, giải pháp dạng SaaS, dịch vụ OTT, dịch vụ quảng cáo số.

 • Yêu cầu về độ tuổi:

+ Không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng

  1. Các yêu cầu ưu tiên đối với ứng viên:
 • Ưu tiên đối với ứng viên có ít nhất một trong các kỹ năng/ chuyên môn nghiệp vụ sau:

 + Tốt nghiệp thạc sỹ hoặc chứng chỉ quốc tế mức professional trở lên liên quan tới công việc, hoặc có trên 10 năm kinh nghiệm làm chuyên sâu ở lĩnh vực CNTT, Phát triển sản phẩm.

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí giải pháp kỹ thuật dự án phát triển dịch vụ Số và Dịch vụ GTGT có quy mô lớn hoặc đã công tác cùng vị trí tại các đơn vị có quy mô tương đương.

+ Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Chủ trì dự án hoặc 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý dự án CNTT, Quản lý Công nghệ giải pháp, Quản lý Giải pháp công nghệ phát triển dịch vụ Số và Dịch vụ GTGT có quy mô lớn hoặc đã công tác cùng vị trí tại các đơn vị có quy mô tương đương. Đã tham gia ít nhất 2 - 3 dự án lớn ở Công ty cũ (đánh giá theo quy mô, tính ứng dụng, độ hiệu quả...).

+ Kiến thức về mạng và các hệ thống viễn thông (3G-4G-5G, IP).

+ Kiến thức về hệ điều hành, lập trình, cơ sở dữ liệu.

 • Trình độ ngoại ngữ: có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành, ưu tiên Tiếng Anh trình độ tương đương Toeic 400 trở lên.
  1. Yêu cầu về tính trách nhiệm, kỷ luật trong công việc:

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Chế độ:

 • Thu nhập: từ 300 đến 550 triệu / năm (min/max)
 • Hưởng phụ cấp ăn ca: 730.000 VNĐ/tháng
 • Phụ cấp khác: Hưởng các phúc lợi hấp dẫn như đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài hàng năm.
 • Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Hưởng đầy đủ các chính sách theo đúng Luật Lao động.
 • Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, học tập để thường xuyên cập nhật công nghệ mới, phát triển các kỹ năng mềm.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, từ 8h00 đến 17h00

Tags:

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI