Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử ITNAVI

 • Trang chủ
 • Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử ITNAVI

Introduction

Sàn giao dịch điện tử ITNavi.com.vn do Công ty cổ phần ITNavi Việt Nam thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được ITNavi.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử ITNavi.com.vn và các bên liên quan cung cấp.
Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử ITNavi.com.vn.
Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử ITNavi.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử ITNavi.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử ITNavi.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.
Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.
Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn do Công ty cổ phần ITNavi Việt Nam phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: itnavi.com.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn”).

Định nghĩa chung:

Nhà Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ITNavi.com.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên.

Người tìm việc/ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến dành để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website ITNavi.com.vn. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng và người tìm việc/ứng viên đăng ký sử dụng trang web ITNavi.com.vn.

 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch ITNavi.com.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website ITNavi.com.vn.
 • Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT ITNavi.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.
 • Khi bạn đăng ký là thành viên của ITNavi.com.vn, thành viên hiểu rằng:
  • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  • Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website ITNavi.com.vn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch ITNavi.com.vn.

Quy trình thanh toán

 • Quy trình thanh toán dành cho nhà tuyển dụng và người người lao động:hiện nay do đặc thù của nên hầu hết người lao động khi dự tuyển không phải mất phí đối với nhà tuyển dụng, và nhà tuyển dụng cũng vậy không phải trả phí trực tiếp khi tuyển dụng người lao động (hoặc có thể phát sinh chi phí qua hình thức khác do người nhà tuyển dụng và người lao động tự thỏa thuận với nhau).
 • Quy trình thanh toán giữa sàn và nhà tuyển dụng: nhà tuyển dụng đăng tin/quảng cáo cung cấp thông tin đầy đủ và sẽ thanh toán theo nội dung đã ký kết trong hợp đồng, thanh toán trực tiếp tại Công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho Công ty cổ phần ITNavi Việt Nam theo thông tin số TK:

Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin ITNavi.com.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Ngưởi tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại ITNavi.com.vn có chính xác không.

Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. ITNavi.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà ITNavi.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để ITNavi.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Cung cấp thông tin giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc để liên hệ với nhau trong trường hợp cần phỏng vấn hoặc thi tuyển.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại ITNavi.com.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ITNavi.com.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty cổ phần ITNavi Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà AC Building, Số 3 Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: customer@itnavi.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ITNavi.com.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử ITNavi.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ITNavi.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: info@xmedia.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên ITNavi.com.vn được ITNavi.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ITNavi.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ITNavi.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của ITNavi.com.vn.

Ban quản lý ITNavi.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện th…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý ITNavi.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Khi người dùng có bằng chứng hoặc nghi ngờ việc sàn làm lộ thông tin cá nhân (sàn sử dụng các thông tin cá nhân của người dùng ngoài các hoạt động nêu tại mục 2 của chính sách bảo mật thông tin cá nhân) người dùng có thể phản ánh đến ban quản lý sàn thông qua email customer@itnavi.com.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại: 024 629 06 599. Ban quản lý sàn có trách nhiệm giải đáp hoặc cung cấp những bằng chứng để giải quyết khiếu nại của người dùng liên quan đến việc làm lộ thông tin cá nhân của người dùng. Trong trường hợp các thông tin cá nhân của người tuyển dụng và người tìm việc đã được công bố công khai do chúng tôi thu thập được trên internet thì công ty không chịu trách nhiệm về việc bảo mật những thông tin này.

Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

Nội dung công việc cấm tuyển dụng và người tìm việc đăng tuyển hoặc ứng tuyển

 • Các công việc dịch vụ có nội dung trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các nội dung thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Nội dung làm ảnh hưởng xâu đến sự sự tôn nghiêm quốc gia,
 • Các nội dung công việc có gắn đến hình ảnh của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 • Nội dung công việc có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

Vi phạm hình thức đăng tin:

 • Tiêu đề không dấu, có ký tự đặc biệt. Các tin đăng sai chuyên mục sẽ bị xóa hoặc chuyển qua chuyên mục khác phù hợp.
 • Thông tin liên lạc (trong phần đăng ký tài khoản) không đúng (người dùng không thể liên lạc được hoặc bản thân người có trong thông tin liên lạc không đăng tin).
 • Hình ành không phù hợp với nội dung đăng tải.

Thành viên khi tham gia đăng tuyển dụng hoặc đăng hồ sơ ứng tuyến phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của mình, đảm bảo thông tin là chính xác, trung thực. Thành viên không được đăng nội dung thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thông tin đăng tải về dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sẽ được công ty kiểm duyệt nội dung trước khi cho hiện thị. Bộ phận kiểm duyệt nội dung đăng tin của thành viên sẽ được chúng tôi kiểm duyệt trong thời gian 24h kể từ thời điểm thành viên đăng tin. Hệ thống của website có chức năng lọc từ khóa đăng tải trên website, tất cả những nội dung có từ khóa vi phạm hệ thống sẽ tiến hành xóa bỏ tin đăng đó. ITNavi.com.vn cam kết sẽ loại bỏ tất cả những nội dung đăng vi phạm cả về nội dung và hình thức.

Trong một số trường hợp chúng tôi sẽ yêu cầu xác minh thông tin người đăng ký như bắt buộc chụp chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh để làm căn cứ xác định. Đối với thông tin người dùng chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng xác nhận thông tin cá nhân qua email, SMS để kích hoạt mở tài khoản.

Đối với những thông tin bị phản ánh vi phạm, công ty sẽ có gửi yêu cầu đến cho người đăng tin yêu cầu giải trình về nội dung đăng tải đó. Nếu người đăng tin vi phạm nhiều lần, công ty sẽ khóa tài khoản của người đăng tin.

Quyền hạn của ban quản trị ITNavi.com.vn:

ITNavi.com.vn có toàn quyền loại bỏ các tin tuyển dụng hoặc hồ sơ ứng tuyển vi phạm quy chế tin đăng.

 • Các tin đăng không phù hợp sẽ bị xóa hoặc ITNavi.com.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • Các tin đăng vi phạm các nội dụng tại phần các nội dung công việc cấm đăng tin.
 • Ban quản trị được quyền áp các chế tài: Khóa tài khoản tạm thời, khóa tài khoản vĩnh viễn, yêu cầu các bên có liên quan phải giải trình trong trường hợp cần thiết.
 • ITNavi.com.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

Chế tài áp dụng đối với thành viên vi phạm:

 • Đối với thành viên đăng tin vi phạm nội dụng công việc công việc cấm tuyển dụng sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Trong một số trường hợp nghiêm trọng Ban quản lý sàn sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật

Đối với thành viên đăng tin vi phạm hình thức đăng tin sẽ bị khóa tài khoản tùy theo mức độ. Lần đầu là 1 ngày, lần thức 2 là 3 ngày, lần thức 3 là 1 tuần, từ lần thứ 4 tài khoản của thành viên sẽ bị khóa 1 tháng.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của ITNavi.com.vn, ITNavi.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được customer@itnavi.com.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT C ITNavi.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn sẽ có phướng án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm việc làm/ứng viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Quyền và trách nhiệm của Thành Viên Tham Gia Sàn TMĐT ITNavi.com.vn

1. Quyền của thành viên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của ITNavi.com.vn và được ITNavi.com.vn đồng ý, thành viên sẽ được ITNavi.com.vn đăng tin bài liên quan (tin/quảng cáo tuyển dụng, hồ sơ ứng viên) đến việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm trên ITNavi.com.vn

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải/ quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi việc làm phù hợp tại ITNavi.com.vn

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển hoặc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

ITNavi.com.vn cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng và/hoặc tìm kiếm ứng viên trên ITNavi.com.vn (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

Thành viên người tìm việc, người tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua sàn.

Thành viên người tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử ITNavi.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử ITNavi.com.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử ITNavi.com.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được ITNavi.com.vn cập nhật bổ sung liên tục và thông báo trước khi thực hiện. Quy chế có hiệu lực thi hành sau 5 ngày làm việc khi có thông báo thay đổi. Thành viên tham gia ITNavi.com.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng ITNavi.com.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui lòng liên hệ với customer@itnavi.com.vn thông tin dưới đây để được giải đáp:

Liên hệ Hỗ trợ khách hàng

Công ty cổ phần ITNavi Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà AC Building, Số 3 Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 629 06 599

Email: customer@itnavi.com.vn

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI