QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
SÀN GIAO DỊCH
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ITNAVI.COM.VN

Sàn giao dịch điện tử ITNavi.com.vn do Công ty cổ phần ITNavi Việt Nam thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được ITNavi.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử ITNavi.com.vn và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử ITNavi.com.vn.

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử ITNavi.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử ITNavi.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử ITNavi.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Quy định chung
Quy trình giao dịch
Quy trình thanh toán
Đảm bảo an toàn giao dịch
Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng
Quản lý thông tin xấu
Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT ITNavi.com.vn
Quyền và trách nhiệm của Thành Viên Tham Gia Sàn TMĐT ITNavi.com.vn
Điều khoản áp dụng
Điều khoản cam kết

Phòng Hỗ trợ khách hàng

Công ty cổ phần ITNavi Việt Nam

Địa chỉ: : Tòa nhà AC building, Số 3, Ngõ 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Hotline: 0869 958 678

Email: Customer@itnavi.com.vn

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY