spotlight
Sự Kiện
[ITNavi Tech Sharing] Lập trình Blockchain - Cơ hội và thách thức cho người mới

[ITNavi Tech Sharing] Lập trình Blockchain - Cơ hội và thách thức cho người mới

Admin 15 Nov 2021

Để gỡ rối những thắc mắc trên, 𝐈𝐓𝐍𝐚𝐯𝐢 sẽ tổ chức buổi Tech Sharing với chủ đề 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 - 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢. Đến với buổi chia sẻ, diễn giả của chúng tôi sẽ “𝐦𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐨́𝐚” cho bạn những kiến thức vô tận về Blockchain cũng như cơ hội và thách thức cho người mới bắt đầu vào nghề.

Tin Tức Tuyển Dụng
Tin Tức

[ITNavi Tech Sharing] Lập trình Blockchain - Cơ hội và thách thức cho người mới

Admin 15 Nov 2021

Để gỡ rối những thắc mắc trên, 𝐈𝐓𝐍𝐚𝐯𝐢 sẽ tổ chức buổi Tech Sharing với chủ đề 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 - 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢. Đến với buổi chia sẻ, diễn giả của chúng tôi sẽ “𝐦𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐨́𝐚” cho bạn những kiến thức vô tận về Blockchain cũng như cơ hội và thách thức cho người mới bắt đầu vào nghề.

NEWSLETTER

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận tin mới nhất

KẾT NỐI VÀ THEO DÕI