15+ loại Chứng Chỉ PMI | Phổ biến - Uy tín - Mới nhất 2023

ITNavi 06 Sep 2023 3626

Hệ thống chứng chỉ PMI tính đến thời điểm hiện tại đã có đến 15 loại chứng nhận về quản lý dự án được công nhận trên toàn cầu. Các thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về các loại chứng chỉ PMI, cấp độ và yêu cầu cần thiết để đạt và duy trì chứng chỉ quản lý dự PMI.

Chứng chỉ PMI là gì?

Chứng chỉ PMI là các chứng nhận về quản lý dự án do Viện Quản lý Dự án (PMI - Project Management Institute) quản lý và đánh giá. 

Các chứng chỉ của PMI trở nên rất hữu ích và được coi là lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường lao động dần đòi hỏi cao về kỹ năng quản lý dự án.

Theo PMI, cho đến năm 2030, nền kinh tế toàn cầu cần 25.000.000 chuyên gia dự án mới gia nhập vào thị trường lao động. Để phù hợp với sự nhu cầu thị trường, PMI cung cấp mọi chứng chỉ về quản lý dự án từ cấp độ nền tảng, củng cố kiến thức cá nhân cho đến cấp độ chuyên gia.

Hệ thống 15+ chứng chỉ PMI uy tín quốc tế

Tóm tắt danh sách các chứng chỉ PMI hiện nay:

 

STT

Tên chứng chỉ

1

Chứng chỉ QLDA Project Management Professional (PMP)

2

Chứng nhận PMI - Certified Associate in Project Management (CAPM)

3

Chứng nhận PMI - Program Management Professional (PgMP)

4

Chứng chỉ PMI - Portfolio Management Professional (PfMP)

5

Chứng chỉ PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA) Certification uy tín quốc tế

6

Chứng chỉ PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) uy tín

7

Chứng chỉ PMI Scheduling Professional (PMI-SP) về quản trị tiến độ dự án

8

Chứng nhận PMI - Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™

9

Chứng chỉ PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

10

PMI Project Management Ready

11

Chứng chỉ PMI - Disciplined® Agile Scrum Master (DASM)

12

Chứng nhận PMI - Disciplined Agile® Senior Scrum Master (DASSM)

13

Chứng chỉ PMI - Disciplined Agile® Coach (DAC)

14

Chứng chỉ PMI quốc tế Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC™)

15

Chứng chỉ PMI Agile Hybrid Project Pro™ (AHPP™)

 

1. Chứng chỉ QLDA Project Management Professional (PMP)

Chứng chỉ PMP (Project Management Professional) hiện đang là chứng chỉ quản lý dự án nổi bật, được khá nhiều nhân sự cơ sở cho đến nhà quản lý lựa chọn. Chứng chỉ PMP - PMI với bộ tiêu chuẩn đánh giá khắt khe, đã giúp những người sở hữu nó chứng tỏ họ có kỹ năng cụ thể mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm, tận dụng tối đa năng lực cá nhân và giúp ích cho tổ chức của họ.

Dành cho đối tượng: Chuyên gia quản lý dự án đã có kinh nghiệm quản lý dự án thực tế và muốn có cơ hội thăng tiến trong công việc, sự nghiệp.

Yêu cầu đầu vào:

Đối với thí sinh thi PMP có bằng đại học, cao đẳng

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
 • Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý dự án (tương đương 4500h quản lý dự án thực tế)
 • Hoàn thành chứng nhận 35 contact hours hoặc có chứng chỉ CAPM ®

Đối với thí sinh thi PMP không có bằng ĐH/CĐ

 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS
 • Từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý dự án (tương đương 7500 giờ quản lý dự án thực tế)
 • Có chứng nhận 35 contact hours hoặc có chứng chỉ CAPM ®


 

Lệ phí thi:

 • Bài thi trên máy tính:
  • Thành viên thuộc PMI: 405 USD
  • Người không phải là thành viên của PMI: 555 USD
 • Bài thi trên giấy:
  • Thành viên PMI: 250 USD
  • Những người không phải là thành viên của PMI: 400 USD

* Lưu ý: Chi phí thi đối với PMI member có thể thay đổi theo chính sách riêng của PMI.

Cấu trúc bài thi: 180 câu hỏi.

Thời gian thi: 230 phút.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 60 PDU theo chu kỳ 3 năm 1 lần về chuyên môn quản lý dự án.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

2. Chứng chỉ PMI - Certified Associate in Project Management (CAPM) uy tín quốc tế

Khác với PMP yêu cầu trình độ từ chuyên gia, chứng chỉ PMI - CAPM dành cho nhà quản lý dự án ở mọi giai đoạn của sự nghiệp quản lý dự án. Chứng nhận CAPM là sự lựa chọn chắc chắn dành cho những người mới bắt đầu công việc quản lý dự án. Bởi nó chứng nhận rằng bạn có kiến thức và kỹ năng nền tảng mà các nhóm QLDA yêu cầu.

CAPM là cơ sở/điều kiện đầu vào cho các bài thi chứng chỉ PMI khác.

Dành cho đối tượng:

 • Muốn phát triển kỹ năng cá nhân hoặc theo đuổi một công việc mới về quản lý dự án.
 • Điều phối viên, quản lý dự án cấp dưới muốn nâng cao kinh nghiệm, chuyên môn, thăng tiến trong công việc, vị trí làm việc.

Yêu cầu đầu vào:

 • Yêu cầu có tối thiểu là bằng tốt nghiệp THCS trở lên.
 • Hoàn thành tối thiểu 23 contact hours trước khi tham gia thi chứng chỉ.

Lệ phí thi:

 • Thành viên của PMI: 158 USD
 • Không phải thành viên của PMI: 210 USD

Cấu trúc bài thi: 150 câu hỏi.

Thời gian thi: 180 phút.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 23 PDU theo chu kỳ 3 năm 1 lần về chuyên môn quản lý dự án.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

3. Chứng nhận PMI - Program Management Professional (PgMP)

Chứng nhận PgMP được thiết kế riêng cho các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm quản lý dày dặn. Những người sở hữu chứng chỉ PMI - PgMP có thể chỉ đạo các nhiệm vụ phức tạp giữa các tổ chức, nền văn hoá khác nhau, thực hiện các nhiệm vụ phát triển mối quan hệ với các bên liên quan, quản trị rủi ro dự án.

Dành cho đối tượng:

 • Nhà quản lý chuyên nghiệp với chuyên môn sâu, quản lý nhiều dự án khó, phức tạp. 
 • Chuyên gia quản lý dự án có chứng chỉ PMP muốn phát triển sự nghiệp.

Yêu cầu đầu vào:

Đối với thí sinh thi có bằng cử nhân

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
 • Từ 4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý dự án hoặc có chứng chỉ PMP.
 • Từ 4 năm đảm nhiệm vị trí quản lý dự án thực tế trong thời gian 15 năm gần đây.

Đối với thí sinh không có bằng ĐH/CĐ

 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS hoặc bằng tương đương được quốc tế công nhận.
 • Từ 4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý dự án hoặc có chứng chỉ PMP.
 • Từ 7 năm đảm nhiệm vị trí quản lý dự án thực tế trong thời gian 15 năm gần đây.

 

Lệ phí thi:

 • Thành viên của PMI: 560 USD
 • Không phải thành viên của PMI: 700 USD

Cấu trúc bài thi: 150 câu hỏi.

Thời gian thi: 4 tiếng.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 60 PDUs trong chu kỳ 3 năm 1 lần về chuyên môn quản lý dự án.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

4. Chứng chỉ PMI - Portfolio Management Professional (PfMP)

Chứng chỉ PMI - PfMP (quản lý danh mục đầu tư dự án) đánh giá năng lực của các chuyên gia quản lý trong việc quản lý đồng thời 1 hoặc nhiều danh mục đầu tư nhằm đạt mục tiêu chiến lược. 

Dành cho đối tượng: Giám đốc điều hành, nhà quản lý cấp cao ở bộ phận quản lý danh mục đầu tư.

Yêu cầu đầu vào:

 

Đối với thí sinh thi có bằng cử nhân

 • Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc bằng cấp quốc tế có giá trị tương đương.
 • Từ 4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý danh mục đầu tư.
 • Từ 8 năm đảm nhiệm vị trí quản lý dự án thực tế trong thời gian 15 năm gần đây.

Đối với thí sinh không có bằng ĐH/CĐ

 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS hoặc bằng tương đương được quốc tế công nhận.
 • Từ 7 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý danh mục đầu tư.
 • Từ 8 năm đảm nhiệm vị trí quản lý dự án thực tế trong thời gian 15 năm gần đây.

Lệ phí thi:

 • Thành viên của PMI: 560 USD
 • Không phải thành viên của PMI: 700 USD

Cấu trúc bài thi: 170 câu hỏi.

Thời gian thi: 4 tiếng.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 60 PDU trong chu kỳ 3 năm 1 lần về chuyên môn quản lý dự án.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

5. Chứng chỉ PMI Professional in Business Analysis (PMI - PBA) Certification uy tín quốc tế

Chứng chỉ PMI - PBA (chuyên gia phân tích kinh doanh) đánh giá về kỹ năng xác định nhu cầu, lập kế hoạch, giám sát, báo cáo, phân tích hoạt động kinh doanh của dự án.

 

Dành cho đối tượng: Chuyên gia, nhà quản lý muốn nâng cao kiến thức chuyên sâu về phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

Yêu cầu đầu vào:

Đối với thí sinh thi có bằng cử nhân

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
 • Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý dự án (tương đương 4500h quản lý dự án thực tế)
 • Hoàn thành chứng nhận 35 contact hours hoặc có chứng chỉ CAPM ®

Đối với thí sinh không có bằng ĐH/CĐ

 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS
 • Từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý dự án (tương đương 7500 giờ quản lý dự án thực tế)
 • Có chứng nhận 35 contact hours hoặc có chứng chỉ CAPM ®

 

Lệ phí thi:

 • Thành viên của PMI: 284 USD
 • Không phải thành viên của PMI: 555 USD

Cấu trúc bài thi: 200 câu hỏi.

Thời gian thi: 4 tiếng.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 60 PDUs trong chu kỳ 3 năm 1 lần về chuyên môn lập kế hoạch dự án.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

6. Chứng chỉ PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)

Nếu bạn cần một chứng chỉ xác định kỹ năng của chuyên gia cấp cao trong việc quản lý rủi ro, thì chứng chỉ RMP đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của bạn.

Nhân sự sở hữu chứng nhận PMI - RMP sẽ giúp:

 • Xác định, nhận biết rủi ro tiềm ẩn. 
 • Đánh giá rủi ro dự án.
 • Giảm thiểu rủi ro.
 • Tối đa hóa kết quả.
 • Tận dụng hoặc tạo ra các cơ hội từ rủi ro.
 • Tiết kiệm tài nguyên cho dự án và doanh nghiệp.

Dành cho đối tượng: Chuyên gia quản trị rủi ro dày dặn kinh nghiệm.

Yêu cầu đầu vào:

Đối với thí sinh thi có bằng cử nhân

 • Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc bằng cấp quốc tế có giá trị tương đương.
 • Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý rủi ro.
 • Hoàn thành 30 giờ đào tạo về quản lý rủi ro.

Đối với thí sinh không có bằng ĐH/CĐ

 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS hoặc bằng tương đương được quốc tế công nhận.
 • Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý danh mục đầu tư.
 • Hoàn thành 40 giờ đào tạo quản lý rủi ro dự án.

 

Lệ phí thi:

 • Thành viên của PMI: 364 USD
 • Không phải thành viên của PMI: 670 USD

Cấu trúc bài thi: 115 câu hỏi.

Thời gian thi: đang cập nhật.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 30 PDU về chuyên môn lập kế hoạch dự án.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

7. Chứng nhận PMI Scheduling Professional (PMI-SP)

Chứng chỉ quản lý tiến độ (PMI - SP) xác định năng lực tối ưu lịch trình, quản lý tiến độ, phân tích rủi ro về tiến độ cho các dự án và nhóm dự án.

Dành cho đối tượng: PM muốn phát triển năng lực ở khía cạnh lập kế hoạch hoặc những người phụ trách phát triển, quản lý, duy trì tiến độ dự án.

Yêu cầu đầu vào:

Đối với thí sinh thi có bằng cử nhân

 • Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc bằng cấp quốc tế có giá trị tương đương.
 • Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý tiến độ dự án.
 • Hoàn thành 30 giờ đào tạo về lập kế hoạch dự án.

Đối với thí sinh không có bằng ĐH/CĐ

 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS hoặc bằng tương đương được quốc tế công nhận.
 • Tối thiểu 40 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí lập kế hoạch dự án.
 • Hoàn thành 40 giờ đào tạo về lập kế hoạch dự án.

 

Lệ phí thi:

 • Thành viên của PMI: 364 USD
 • Không phải thành viên của PMI: 670 USD

Cấu trúc bài thi: 170 câu hỏi.

Thời gian thi: 3,5 tiếng.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 30 PDU trong chu kỳ 3 năm 1 lần về chuyên môn lập kế hoạch dự án.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

8. Chứng nhận PMI - Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™

Chứng chỉ PMI - CP thuộc nhóm chứng chỉ trung - cao cấp, dành riêng cho các chuyên gia xây dựng và môi trường xây dựng. Để đạt được chứng chỉ này, bạn cần có kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng trong các dự án xây dựng thực tế. 

Dành cho đối tượng:

 • Quản lý dự án muốn nâng cao khả năng giao tiếp giữa các phòng ban trong dự án liên quan đến xây dựng.
 • Giám đốc điều hành doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng.

Yêu cầu đầu vào:

 • Hoàn thành 7 module đào tạo của chứng chỉ.
 • 3 năm kinh nghiệm làm việc trong dự án liên quan đến xây dựng hoặc lĩnh vực môi trường xây dựng.

Lệ phí thi: 349 USD

Cấu trúc bài thi: 170 câu hỏi.

Thời gian thi: 230 phút.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 30 PDU trong chu kỳ 3 năm 1 lần về chuyên môn quản lý dự án xây dựng.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

9. Chứng chỉ Agile Certified Practitioner (PMI - ACP)

Chứng chỉ PMI - ACP đánh giá kiến thức về nguyên tắc agile và kỹ thuật agile, mở rộng các cách tiếp cận dự án một cách linh hoạt như Scrum, Kanban, Lean, extreme programming (XP) and test-driven development (TDD),...

Dành cho đối tượng: 

 • Thành viên của các nhóm Agile.
 • Các tổ chức áp dụng phương pháp Agile.
 • Developer, Tester, PM, PTL, Scrum Master,...

Yêu cầu đầu vào:

 • Tối thiểu có bằng THCS, THPT.
 • Hoàn thành 21h đào tạo về thực hành Agile.
 • 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án.
 • 8 tháng kinh nghiệm trong các dự án Agile.

Lệ phí thi:

 • Thành viên của PMI: 305 USD
 • Không phải thành viên của PMI: 347 USD

Cấu trúc bài thi: 120 câu hỏi.

Thời gian thi: 180 phút.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 30 PDU trong chu kỳ 3 năm 1 lần về chuyên môn quản lý dự án.

10. Chứng chỉ PMI Project Management Ready

Dễ dàng hơn so với các chứng chỉ khác, PMI Project management Ready đánh thẳng vào tập khách hàng từ học sinh, sinh viên, giúp họ có nền tảng về quản lý dự án, phương pháp kế hoạch truyền thống, phương pháp Agile và khung phân tích kinh doanh.

Dành cho đối tượng: Mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm, nhà quản lý,...

Yêu cầu đầu vào:

 • Bằng tốt nghiệp THCS trở lên
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Lệ phí thi: đang cập nhật.

Cấu trúc bài thi: 47 câu hỏi.

Thời gian thi: 50 phút.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: không yêu cầu.

11. Chứng chỉ PMI Disciplined® Agile Scrum Master (DASM) quốc tế công nhận

Chứng chỉ PMI - DASM tập trung vào khai thác các phương pháp tiếp cận Agile như Scrum, Kanban, SAFe,... và cách triển khai bộ công cụ Discipline Agile hỗ trợ làm việc hiệu quả.

Dành cho đối tượng: Những người có kinh nghiệm từ 0 - 3 năm kinh nghiệm về Agile.

Yêu cầu đầu vào:

 • Khóa đào tạo DASM từ đối tác Discipline Agile 
 • Không yêu cầu bằng cấp

Lệ phí thi: đang cập nhật.

Cấu trúc bài thi:  50 câu hỏi.

Thời gian thi: 90 phút.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 7 PDU trong chu kỳ 1 năm 1 lần về chuyên môn phương pháp Agile.

* PDU: Professional Development Units, đơn vị tính được PMI quy định riêng. Trong đó 1 PDU được tính là mỗi giờ học, dạy, tình nguyện, làm việc,... trong lĩnh vực chuyên môn tùy theo mỗi chứng chỉ.

12. Chứng chỉ PMI - Disciplined Agile® Senior Scrum Master (DASSM)

Chứng chỉ DASSM hướng dẫn bạn sử dụng công cụ Discipline Agile (DA) để tối ưu hoá cách làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, thông qua các hoạt động lập kế hoạch, điều phối, báo cáo, đề xuất cải tiến chất lượng.

Khóa học DASSM kéo dài 2 ngày và là điều kiện tiên quyết để lấy được các chứng chỉ DAC, DAVSC.

Dành cho đối tượng: 

 • Nhà lãnh đạo.
 • Nhân sự muốn tìm cách cải tiến hoạt động của nhóm/phòng ban/ tổ chức.

Yêu cầu đầu vào:

 • Khóa đào tạo DASM từ đối tác Discipline Agile
 • Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong nhóm Agile. Ưu tiên với vai trò trưởng nhóm, lãnh đạo.
 • Không yêu cầu bằng chính quy

Lệ phí thi: đang cập nhật.

Cấu trúc bài thi:  50 câu hỏi.

Thời gian thi: 90 phút.

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 7 PDU trong chu kỳ 1 năm 1 lần về chuyên môn phương pháp Agile.

13. Chứng chỉ PMI - Disciplined Agile® Coach (DAC)

Là một trong các nhánh của hệ thống chứng chỉ liên quan đến Agile, chứng chỉ PMI - DAC giúp bạn hiểu cách áp dụng và tối ưu hoá Discipline Agile trên phạm vi toàn doanh nghiệp.

Dành cho đối tượng: Mọi đối tượng, đặc biệt là các leader, manager, lãnh đạo cấp cao.

Yêu cầu đầu vào:

 • Tham gia khóa đào tạo DASM từ đối tác Discipline Agile
 • 3 năm kinh nghiệm đào tạo hoặc tư vấn Agile.
 • Đã có chứng chỉ Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM).
 • Không yêu cầu bằng chính quy.

Lệ phí thi: đang cập nhật

Cấu trúc bài thi: đang cập nhật

Thời gian thi: đang cập nhật

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 7 PDU trong chu kỳ 1 năm 1 lần về chuyên môn liên quan đến phương pháp Agile.

14. Chứng chỉ PMI quốc tế Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC™)

Chứng chỉ PMI - DAVSC được đánh giá là sản phẩm có giá trị cao, có sức hút lớn đối với những lao động tri thức trên toàn thế giới. DAVSC cung cấp cho doanh nghiệp công cụ tối ưu hoá các luồng giá trị trên phạm vi doanh nghiệp với sự kết hợp giữa các phương pháp thực hành từ Flow, Lean, lý thuyết về Constraints và sự phát triển tổ chức.

Dành cho đối tượng: Mọi đối tượng, đặc biệt là các leader, manager, lãnh đạo cấp cao.

Yêu cầu đầu vào:

 • Tham gia khóa đào tạo 3 ngày từ đối tác Discipline Agile
 • 3+ năm kinh nghiệm về Agile.
 • Đã có chứng chỉ Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM).
 • Không yêu cầu bằng chính quy.

Lệ phí thi: đang cập nhật

Cấu trúc bài thi: đang cập nhật

Thời gian thi: đang cập nhật

Điều kiện duy trì chứng chỉ: Tích lũy 7 PDU trong chu kỳ 1 năm 1 lần về chuyên môn liên quan đến phương pháp Agile.

15. Chứng chỉ PMI Agile Hybrid Project Pro™ (AHPP™)

Đây là một khoá học trực tuyến kết hợp với 1 bài kiểm tra online để đánh giá kỹ năng của bạn đã phù hợp với tiêu chuẩn PMP mới hay là chưa. Chứng chỉ AHPP gồm các kiến thức về Agile và Hybrid.

Dành cho đối tượng: Mọi đối tượng

Yêu cầu đầu vào: Không yêu cầu

Lệ phí thi: 

 • Thành viên của PMI: 123 USD
 • Không phải thành viên của PMI: 140 USD

Cấu trúc bài thi: 60 câu hỏi.

Thời gian thi: 75 phút.

Chứng nhận PMI có thực sự quan trọng, có nên thi không?

Chứng chỉ PMI thực sự quan trọng, nhất là đối với các nhân sự trực tiếp làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án. Với bộ tiêu chuẩn đánh giá khắt khe và kiến thức có tính ứng dụng thực tế cao, hệ thống các chứng nhận PMI giúp cho người dự thi có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về các khía cạnh của hoạt động quản lý dự án. Các doanh nghiệp cũng có thể được hưởng lợi từ đội ngũ nhân sự chất lượng, sở hữu chứng chỉ PMI.

Đến đây, chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được chứng chỉ của PMI có xứng đáng để thi hay không. Dưới đây là một số lợi ích của chứng chỉ cho thấy đây thực sự là một công cụ hữu ích đối với công việc cá nhân và cả tổ chức:

 • Đánh giá năng lực quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Cơ hội tăng lương, tăng thu nhập.
 • Tăng cơ hội tìm kiếm các việc làm chất lượng.
 • Tác động lớn tới chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự sở hữu chứng nhận PMP sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường quốc tế cũng như trong các phiên đấu thầu dự án mọi ngành nghề.

FAQ về chứng chỉ PMI

Dưới đây là phần giải đáp những câu hỏi thường gặp về chứng chỉ PMI và các chứng chỉ liên quan.

Chứng chỉ PMI có được quốc tế công nhận không?

Có. Chứng chỉ PMI được Viện Quản lý Dự án (PMI - Project Management Institute) quản lý, đánh giá và cấp bằng. Hệ thống chứng chỉ này được công nhận giá trị sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tôi có thể tham khảo bài thi mẫu hoặc sườn cấu trúc bài thi chứng chỉ PMI không?

Bạn có thể tham khảo cấu trúc đề thi các loại chứng chỉ PMI chuẩn nhất tại đây:

 1. Outline bài thi Chứng chỉ PMP
 2. Outline bài thi Chứng chỉ PMI - CAPM
 3. Cấu trúc bài thi chứng chỉ PMI - PBA
 4. Cẩm nang hướng dẫn về chứng chỉ PgMP - PMI
 5. Outline bài thi chứng chỉ PfMP - PMI
 6. Outline nội dung bài thi chứng chỉ PMI - ACP

Hệ thống chứng chỉ PMI uy tín quốc tế với 15 loại chứng chỉ khác nhau đánh giá mọi kỹ năng, kiến thức về mọi hoạt động trong lĩnh vực quản lý dự án. Trong thời kỳ công nghệ có những chuyển biến liên tục, linh hoạt, chứng nhận PMI là một yếu tố cần thiết đối với một nhân sự PM, thậm chí là nhân sự tại các vị trí khác trong doanh nghiệp công nghệ thông tin.

ITNavi - Nền tảng kết nối việc làm IT

Nguồn: 15+ loại Chứng Chỉ PMI | Phổ biến - Uy tín - Mới nhất 2023

Bài viết liên quan

NEWSLETTER

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận tin mới nhất

KẾT NỐI VÀ THEO DÕI