6 Việc làm IT

Tech & Data Management Associate (18-Month Fast Track)

Techcombank

Hồ Chí Minh

4 d

Senior Automation Tester

Techcombank

Hồ Chí Minh

6 d

Sr/Expert SOC Engineer (Incident Response/Security)

Techcombank

Hà Nội

6 d

Expert, Data Security and Privacy

Techcombank

Hà Nội

6 d

Manager, Application Security (Hanoi/Pentest)

Techcombank

Hà Nội

6 d

Senior Pentester

Techcombank

Hà Nội

8 d

1 / 1
Thêm
Bộ lọc

Tech & Data Management Associate (18-Month Fast Track)

Techcombank Jul 11, 2024 1829 Lượt xem

  • product

  • Quy mô: 1000+

  • Địa điểm: Hồ Chí Minh

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

  • Lương: Đăng nhập để xem

  • ID: 23758

Mô tả công việc:

Tech Associate

Rotate among all projects to understand your strengths before select your ideal areas to develop further
+ Software development
+ IT Security
+ IT Infrastructure operation and management
+ QA/QC
+ Enterprise Architecture
+ Project Management

Data Associate

Rotate among all projects to understand your strengths before select your ideal areas to develop further 
+ Analysis and Reporting
+ Data Solutioning
+ Data Architecture
+ Data Integration
+ Project Management

Yêu cầu công việc

Tech Associate

- A Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, Software Engineering or relevant fields;
- Understanding of ANY OF programming languages (e.g. Java, .NET, Python); message standards (e.g. SOAP, JSON); & configuration and managing databases (e.g. MySQL, Mongo);
- Basic knowledge of one or multiple technical tools; open-source technologies; cloud services; Network Security, Application Security, Security Assessment and penetration testing; Audit & Compliance; & Security Operation Center;
- Basic awareness of DevSecOps and Agile's critical concepts;
- Proficient in spoken/ written English and passionate in IT.

Data Associate

- A Bachelor's degree in Mathematics, IT, Computer Science, Statistics, Software Engineering or relevant fields;
- Understanding of ANY OF big data technologies (e.g. Cloud, Spark, Flink, Kafka, Arrow, Tableau), or Database technologies (e.g. SQL, NoSQL, Graph databases), or (BI) tools (e.g. Tableau, QlikView, Spark);
- Understanding of ANY OF programming languages (e.g. Python, R, Java, Kotlin, C, C++, etc.);
- Basic understanding of machine learning;
- Proficient in spoken/ written English and passionate in DA.
 

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây

 - Outstanding salary starting at $1000 in the first month
- 18-month fast track career with various initiative strategic projects with over $300-million investment in DA/IT;
- Top-notch learning opportunities with world-wide learning partners (Eg: AWS, Franklin Covey, etc.)
- Opportunity to work directly and be mentored by global leading professionals who are senior leaders at Techcombank;
- Be the Key Talents at Techcombank under Key Talent Program with strong investment to accelerate your career and many other exceptional benefits;
- Opportunity for Reverse Mentoring – be the mentors for the heads/ senior leaders of Techcombank to share insights about gen Z.

Thông tin công ty
Techcombank

6 việc làm

SỨ MỆNH:Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:“Văn hóa tổ chức” được xây dựng dựa trên 5 Giá trị cốt lõi đã tạo nên sức mạnh của Techcombank và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức, mang lại thành công cho khách hàng.Khách hàng là trọng tâm “Vì chúng ta chỉ thành công khi khách hàng thành công”Đổi mới và sáng tạo "Để luôn dẫn đầu"Hợp tác vì mục tiêu chung Tạo nên sức mạnh tập thể để cùng tổ chức phát triển bền vững & thành công vượt trội"Phát triển bản thân “Để có khả năng nắm bắt cơ hội phát triển cùng với tổ chức”Làm việc hiệu quả "Để mang lại thành công lớn hơn với nguồn lực phù hợp”

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI