TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM (CIC)

151-300 nhân viên •

Tổng quan

CIC -Kênh thông tin tín dụng tin cậy số 1 tại Việt Nam

CIC là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin tín hiệu, là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống hạ tầng tài chính Việt Nam và đóng góp phần không nhỏ trong sự phát triển phát triển chung của ngành ngân hàng. Trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ có vai trò hết sức quan trọng. CIC đặt mục tiêu hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các thành phần trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Trong giai đoạn 2023 – 2030, CIC sẽ triển khai nhiều dự án về công nghệ thông tin và phát triển nghiệp vụ hoạt động thông tin tín hiệu

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI