Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Saigon NewPort Corporation)

1000+ nhân viên •

Tổng quan

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Saigon NewPort Corporation)

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Saigon NewPort Corporation) là đơn vị dẫn đầu cả nước (chiếm hơn 50% thị phần cả nước và hơn 80% thị phần miền nam) trong lĩnh vực kinh doanh Cảng, Vận tải thủy và Logictis. Cảng Cát Lái một trong những cảng lớn và hiện đại của thế giới. Tổng công ty có nhiều công ty con và cơ sở cảng hoạt động trên khắp cả nước như các cảng nước sâu ở khu vực Cái Mép –Thị Vải (BRVT), cảng HICT (Hải Phòng), …. 

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI