Techcombank

1000+ • Hà Nội

Tổng quan

SỨ MỆNH:

  • Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
  • Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
  • Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

“Văn hóa tổ chức” được xây dựng dựa trên 5 Giá trị cốt lõi đã tạo nên sức mạnh của Techcombank và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức, mang lại thành công cho khách hàng.

  • Khách hàng là trọng tâm “Vì chúng ta chỉ thành công khi khách hàng thành công”
  • Đổi mới và sáng tạo "Để luôn dẫn đầu"
  • Hợp tác vì mục tiêu chung Tạo nên sức mạnh tập thể để cùng tổ chức phát triển bền vững & thành công vượt trội"
  • Phát triển bản thân “Để có khả năng nắm bắt cơ hội phát triển cùng với tổ chức”
  • Làm việc hiệu quả "Để mang lại thành công lớn hơn với nguồn lực phù hợp”

  • Địa chỉ

  • Ha Noi, Ho Chi Minh, Hà Nội

Hình ảnh

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI