pandigita

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

We ship delightful web applications in React & Node

We build delightful mobile apps, web apps, and the digital strategies behind them.

Skills We Use

  • modern JavaScript in the frontend and backend
  • React.js
  • Node.js
  • SQL-based databases & MongoDB

Những lý do nên gia nhập với chúng tôi

  • Pandigita is 100% Remote. Enjoy the Freedom.
  • International team: high standards & English-only
  • We respect devs - our founder is a dev himself!

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá