37 Việc làm Nodejs

Fullstack engineer (ReactJS/Python Flask/MySQL/Nodejs)

FPT Smart Cloud

Hà Nội, Hồ Chí Minh

0 d

Fullstack Developer (NodeJS)

VMG Media

Hà Nội

0 d

Back-end Developer (NodeJS)

Công ty CP truyền thông đa phương tiện Thủ Đô

Hà Nội

0 d

Hybrid Mode - Fullstack Developer (NodeJS - Angular)

Elisoft

Hồ Chí Minh, Hà Nội

0 d

Back-end Developer (NodeJS, JavaScript)

Công Ty TNHH Phần Mềm Baezeni

Hà Nội

1 d

Sr Fullstack/Lead (NodeJS)

Silicon Prime Labs

Hồ Chí Minh

1 d

Fullstack Developer (.Net/ NodeJs/ Angular) ~1500$

IONAH

Hà Nội

1 d

03 Senior Backend Developer (NodeJS/ JavaScript)

EMDDI JOINT STOCK COMPANY

Hà Nội

3 d

Platform Fullstack Developer (Java/Js/Nodejs)

Smilegate Vietnam

Hồ Chí Minh

8 d

Remote - Fullstack Javascript Engineer (NodeJS)

CoderPush

Hồ Chí Minh

1 d

1 / 4
Thêm
Bộ lọc

Fullstack engineer (ReactJS/Python Flask/MySQL/Nodejs)

FPT Smart Cloud Sep 25, 2023 3846 Lượt xem

 • Toàn thời gian Junior, Middle, Senior

 • Quy mô: 301 - 500

 • Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

 • Lương: Đăng nhập để xem

 • ID: 24268

Mô tả công việc:

 • Collaborate with other team members to develop new features (coding, write unit testing, write integration testing, end-to-end testing, review code and deployment - DevOps) according to Scrum guide 

 • Collaborate with other team members to support and maintain existing systems, verify bugs and fix issues. Monitor the health and SLA of the overall systems and mitigate/ escalate if need be.  

 • Work with team lead/ architect to contribute to overall architect and design of the application. 

 • Regularly update documentation to reflect the latest state of the system (in term of both functional and logical) 

 • Heavily discuss with other team members regards to architect and implementation to solve problem. Communicate status of tasks with peers and line manager. 

 • Participate in community group’s activities to research new technology, sharing knowledge between teams 

 • Participate in 1-1 review with team leader / line manager for progress reporting and feedback and career development 

 • Contribute to team documents including (technical documents, detailed design documents, process-related documents, onboarding documents...) 

 Report to: 

 • Team leader for daily works and supports, career path and development 

 • Team size: 5 people (1 Manager, 1 Product Owner, 1 Scrum master, 2 Full stack engineer full time, 1 Full-stack engineer part time) 

Yêu cầu:

Presequisites:  

 • Modern web application development using ReactJS (or Vue). Familiar with basic concepts and advanced concepts about React (required). Deep understanding of Web application development. Able to take UI design and turn into complete feature without much supervise.  

 • Have general understanding about source control, build system, CI/CD, unit testing 

 • Have experience using Python & Flask to write RESTful API 

 • Have experience with MySQL and Redis 

 • Strive to write clean, maintainable code, consistently follow convention. 

 Optional:  

 • GraphQL / Apollo client / Apollo server. Server-side rendering 

 • Jest, Cypress  

 • Application monitoring (NewRelic / Elasticsearch APM) & DevOps: Kubernetes / Docker 

 • General understanding about code effectiveness: clean code, design patterns, algorithm, etc.  

 • General understanding about Architecture: architecture characteristics (non-function requirements), architecture styles, etc. Cloud architecture and certifications. 

 • Able to code refactor with confidence. Have experience in reviewing code for other developers. 

 • NodeJS and Express. NodeJS ecosystem. Understand basic concept and optimization for NodeJS. 

Chế độ:

This role interacts with internal staff from other departments:  

 • Closely work with development team to develop application 

 • Closely work with Product Owner to discuss business 

 • Work with other departments integrate APIs 

 • Work with INF team to debug / maintain production system 

 • FPT Premium Care   

 • Activities and culture with FCI and FPT Corporation 

 • Study support package for children of FCI union 

 • Sponsor related courses and certifications (recommended)

 

 

Thông tin công ty
FPT Smart Cloud

9 việc làm

FPT Smart Cloud là thành viên tập đoàn FPT, cung cấp các giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) & Điện toán đám mây (Cloud Computing) hàng đầu tại Việt Nam, với 2 sản phẩm chủ lực - FPT.AI và FPT Cloud. FPT Smart Cloud được thành lập với sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp toàn diện về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện toán đám mây (Cloud) tại Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, kết hợp thông minh giữa người và máy, tạo ra bước đột phá và tối ưu trong hiệu suất vận hành của mọi doanh nghiệp. FPT.AI là nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng doanh thu. Chúng tôi cung cấp bộ giải pháp AI cho ngành Tài chính, gồm: FPT AI Chat (Chatbot), FPT AI Engage (Voicebot), FPT AI eKYC (Định danh khách hàng điện tử) và FPT AI Read (Xử lý tài liệu tự động). Bộ giải pháp FPT Cloud vững chắc gồm hơn 50 dịch vụ hạ tầng và ứng dụng trải dài từ Public, Private và Hybrid Cloud. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành doanh nghiệp lựa chọn giải pháp Cloud và phương thức triển khai phù hợp nhất. Hiện nay, FPT Smart Cloud được tin tưởng và là đối tác chiến lược của 1.000+ doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi đều đạt các chứng chỉ bảo mật quốc tế uy tín như PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017...

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI