Công ty cổ phần phần mềm Sao Mai

Hà Nội

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

391 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá