3 Việc làm IT

Kỹ sư quản trị hệ thống

Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS)

Hà Nội

0 d

Amazing

Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu

Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS)

Hà Nội

0 d

Amazing

Chuyên viên Giải pháp công nghệ

Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS)

Hà Nội

222 d

Amazing
1 / 1
Thêm
Bộ lọc

Kỹ sư quản trị hệ thống

Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS) Jul 15, 2024 5022 Lượt xem

 • Toàn thời gian Junior

 • Quy mô: 151 - 300

 • Địa điểm: Hà Nội

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

 • Lương: Đăng nhập để xem

 • ID: 24499

Mô tả công việc:

Các nhiệm vụ chính:

 • Công tác quản trị, triển khai hệ thống/dịch vụ:
 • Triển khai, giám sát, vận hành, khai thác và tối ưu kỹ thuật các hệ thống và dịch vụ của Công ty
 • Triển khai, giám sát, vận hành, khai thác và tối ưu kỹ thuật các hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ (Hệ thống máy chủ, hạ tầng ảo hóa, hệ thống Storage…) của Công ty.
 • Đảm bảo an toàn hoạt động cho các hệ thống dịch vụ của Công ty, thực hiện xử lý và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các sự cố kỹ thuật của hệ thống và dịch vụ theo Quy trình/Quy định.
 • Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm/Công ty về công nghệ, giải pháp và kiến trúc triển khai hệ thống/dịch vụ của Công ty
 • Thực hiện bảo dưỡng, sao lưu cấu hình và dữ liệu trên các hệ thống (Máy chủ, Storage …) định kỳ thường xuyên.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống và dịch vụ của Công ty
 • Phối hợp với đơn vị liên quan kiểm thử và nghiệm thu kỹ thuật các hệ thống dịch vụ theo tiêu chuẩn và quy định của Công ty.
 • Xây dựng quy trình vận hành khai thác; quy trình khắc phục xử lý sự cố, các quy trình kỹ thuật cho từng nghiệp vụ có công việc liên quan …; phối hợp tổ chức và xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại gặp phải đối với các sản phẩm/dịch vụ của Công ty.
 • Tham gia công tác nghiên cứu, phát triển hệ thống:
 • Các hệ thống Load balancing, Firewall, Web, Database… đi kèm các công nghệ đảm bảo tính dự phòng, Recovery, HA …
 • Các giải pháp công nghệ cho hệ thống Cloud Computing.
 • Các giải pháp công nghệ Storage, Backup, Archive, Disater Recovery…
 • Các giải pháp Open Source ứng dụng cho việc vận hành quản trị, tối ưu hệ thống dịch vụ.
 • Nghiên cứu, xây dựng triển khai các hệ thống giám sát nhằm: giám sát dịch vụ, giám sát tài nguyên; đảm bảo năng lực, hoạt động của hệ thống dịch vụ.
 • Nghiên cứu đề xuất, phối hợp thực hiện các giải pháp tối ưu, nâng cấp, thay thế bổ sung và cải tiến hệ thống dịch vụ.

Các nhiệm vụ khác:

 • Thực hiện triển khai các dự án, hệ thống dịch vụ được Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trung tâm và Công ty giao.
 • Đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các đề tài Nghiên cứu khoa học.

Yêu cầu:

  1. Yêu cầu bắt buộc:
 • Về bằng cấp/ chuyên ngành đào tạo tại vị trí tuyển dụng: Lao động được đào tạo trong nước: Hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung), lao động được đào tạo nước ngoài: Trình độ Đại học trở lên.
 • Từ 1-2 năm kinh nghiệm 
 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên nhóm chuyên ngành CNTT hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT nhưng học từ 80 tín chỉ CNTT trở lên trong thời gian học Đại học.
 • Hoặc có thể tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin loại khá trở lên, nếu không học đủ 80 tín chỉ CNTT thì cần có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế chuyên sâu hoặc nâng cao về CNTT theo bảng sau:
 

Chứng chỉ nâng cao

Chứng chỉ chuyên sâu

Oracle

OCP, OCPJD

OCMJD, OCMJEA, OCE/OCM

CompTIA

Cloud+

CASP+

Cisco

CCNP, CCDP, CCNP-DC

CCIE, CCIE-DC

Juniper

JNCIP, JNCIP-DC

JNCIE, JNCIE-DC

LPI

LPIC-2, RHCDS, RHCSS, RHCSA

LPIC-3, RHCE, RHSA III

VMWare

VCAP-NV, VCAP-CMA, VCAP-DTM, VCAP-DCV, VCP-DCV

VCDX-NV, VCDX-CMA, VCDX-DTM, VCDX-DCV

Google

Google Certified Professional Architect

 

Cloud Security Alliance

CCSK

 

AWS

Solution Architect Associate, SysOps Administrator-Associate

Solution Architect Professional, DevOps Engineer Professional

CNCF

CKAD

 

IBM

IBM Data Warehouse Engineer

 

Microsoft

 

Azure Solutions Architect Expert

EPI

CDCS

CDCE

Uptime Institute

ATD - Accredited Tier Designer- Professional

TD - Accredited Tier Designer- Expert

ATS - Accredited Tier Specialist- Professional

ATS - Accredited Tier Specialist- Expert

AOS - Accredited Operation Specialist- Professional

AOS - Accredited Operation Specialist- Expert

 

 

 • Yêu cầu về kỹ năng liên quan tới vị trí tuyển dụng:

Ứng viên đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

+ Có kiến thức và khả năng quản lý hệ thống sử dụng các hệ điều hành Linux Enterprise (RHEL, CentOS, …). Ưu tiên các ứng viên có thêm khả năng về cấu hình HA, load-balancing trên các hệ thống thiết bị.

+ Có kiến thức về quản lý hệ thống và quản lý hạ tầng trên các nền tảng Cloud.

+ Có kiến thức về quản trị vận hành hệ thống, đồng thời có kiến thức-kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế quản trị mạng từ nâng cao trở lên.
+ Có kiến thức vận hành hệ thống đồng thời có kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, SQL Server/DB2, …
 • Yêu cầu về độ tuổi:

+ Không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng

  1. Các yêu cầu ưu tiên đối với ứng viên:
 • Ưu tiên đối với ứng viên có ít nhất một trong các kỹ năng/ chuyên môn nghiệp vụ sau:

+ Có các chứng chỉ quốc tế tương đương MCSE, LPIC-2, CCNA

+ Có kinh nghiệm triển khai và quản lý hạ tầng trên các nền tảng Cloud

+ Có kinh nghiệm triển khai và quản lý hạ tầng trên các nền tảng container
+ Có kiến thức về mạng 3G/4G/5G, có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ trên nền IP cho mạng di động
+ Có kiến thức về IOT, Big Data; có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ IOT, Big Data;

+ Có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý triển khai dự án, quản trị, tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống viễn thông;

+ Có các chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin khác phù hợp với công việc

 • Trình độ ngoại ngữ: có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành, ưu tiên Tiếng Anh trình độ tương đương Toeic 400 trở lên.
  1. Yêu cầu về tính trách nhiệm, kỷ luật trong công việc:

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Chế độ:

 • Thu nhập: từ 250 đến 650 triệu / năm (min/max)
 • Hưởng phụ cấp ăn ca: 730,000VNĐ/tháng
 • Phụ cấp khác (liệt kê nếu có): Hưởng các phúc lợi hấp dẫn như đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài hàng năm.
 • Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Hưởng đầy đủ các chính sách theo đúng Luật Lao động.
 • Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, học tập để thường xuyên cập nhật công nghệ mới, phát triển các kỹ năng mềm
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, từ 8h00 đến 17h00

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI