Tất cả

50 kết quả

Senior Frontend Engineer

EcoTruck

Hồ Chí Minh

6 d

LẬP TRÌNH VIÊN PHP LARAVEL

CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH- MEDIATECH

Hà Nội

6 d

Ruby On Rails Developer

Công ty cổ phần Adamo Software

10 d

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

Vega Corporation

Hà Nội

6 d

P remium

.NET Dev (C#, MVC5) ~ 1800$

Thai Son Soft

Hà Nội

Top Brand

10 d

Amazing

TUYỂN DỤNG PHP 2 NĂM KINH NGHIỆM

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT

Hà Nội

11 d

Senior Java Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

13 d

PHP Developer

Công ty cổ phần Adamo Software

10 d

H ot

Frontend Developer

Công ty Cổ phần Flextech

Hà Nội

7 d

H ot

Lập Trình Viên Java

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Hà Nội

7 d

1 / 5
Thêm
Bộ lọc
Senior Frontend Engineer

EcoTruck Sep 19, 2022 1541 Lượt xem

 • product Toàn thời gian Middle

 • Quy mô: 51-150

 • Địa điểm: Hồ Chí Minh

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 • Lương: Đăng nhập để xem

 • ID: 22772

Mô tả công việc:

 • Design and develop large-scale web applications. Ensure reliability, correctness, security, performance, quality, and responsiveness of the application/ Thiết kế và phát triển các ứng dụng web quy mô lớn. Đảm bảo độ tin cậy, tính đúng đắn, bảo mật, hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng của ứng dụng
 • Optimize applications for maximum speed/ Tối ưu hóa các ứng dụng đạt được tốc độ tối đa
 • Contribute new ideas, participate in code reviews and improve overall user front-end experience/ Đóng góp ý tưởng mới, tham gia đánh giá và cải thiện trải nghiệm người dùng
 • Collaborate with back-end developers and web designers to improve the usability/ Cộng tác với BE và web designers để cải thiện khả năng sử dụng

Yêu cầu:

 • Minimum 4 years experience with frontend development/ Trên 4 năm kinh nghiệm lập trình  frontend
 • Standard knowledge of JavaScript, CSS, SASS/SCSS, HTML5, Angular/ Có kiến thức tiêu chuẩn về JavaScript, CSS, SASS/SCSS, HTML5, Angular
 • Experience in Responsive CSS/ Có kinh nghiệm responsive CSS
 • Experience with unit tests, code coverage, and code refactoring/ Có kinh nghiệm viết unit tests, code coverage, cải tiến chất lượng code
 • Experience with version control systems as Git/ Có kinh nghiệm sử dụng Git
 • Good understanding of front-end component-based architectures/ Hiểu biết tốt về kiến trúc component-based
 • Having experience in at least a layout technique and framework, such as Bootstrap, Tailwind CSS, Angular Material, Ant Design…/ Có kinh nghiệm ít nhất một trong các kỹ thuật và framework như Bootstrap, Tailwind CSS, Angular Material, Ant Design…
 • Experience in containerize applications with Docker & Kubernetes/ Có kinh nghiệm sử dụng Docker và Kubernetes
 • Having knowledge of modern authorization/authentication mechanisms/ Có kiến thức về cơ chế xác thực/phân quyền hiện đại

Chế độ:

 • Performance bonus/ Thưởng theo năng lực
 • ESOP based on performance and contribution/Cổ phần thưởng dựa vào hiệu quả làm việc và sự đóng góp 
 • Social insurance and health insurance (on 100% of gross salary)/ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm ý tế được đóng trên 100% lương   
 • Additional premium health care/Bảo hiểm y tế cao cấp bổ sung  
 • Paid annual health check up/ Khám sức khỏe tổng quát hằng năm  
 • Performance and salary review at least once a year/ Đánh giá hiệu quả công việc và mức lương ít nhất mỗi năm một lần  
 • Monthly team building budget, which does NOT roll over / Có quỹ riêng hằng tháng để từng team tổ chức các hoạt động trong team mình. Quỹ này phải được sử dụng hằng tháng, không được tích luỹ
 • Company trips and other team building activities (encouraged to do marathon or triathlon) / Kỳ nghỉ dưỡng cho cả công ty hằng năm và các hoạt động team building khác (khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là marathon và ba môn phối hợp) 
 • Office goodies including daily healthy snacks, good coffee and tea, healthy beverages, and a great office atmosphere / Không khí văn phòng thoải mái sáng tạo với nhiều đồ ăn thức uống, cafe, trà miễn phí. 

 

Thông tin công ty
EcoTruck

4 việc làm

EcoTruck - Ecosystem for Trucking EcoTruck is a tech start-up in logistics industry.Mission: Increase the efficiency of the industry. The goal is to decrease logistics costs by 1% of GDP (saving >US$2bn for the whole economy) in 5 years Solution: Bring the efficiency to a very outdated industry by:A Sharing Economy model with a total transparency and a lot of operational localization for Vietnam market.Cutting-edge Technologies with data to streamline operations and save costs for both merchants and vendorsCustomer Services to handle issues that need human interactionAt EcoTruckFLAT and OPEN : everyone has a right to raise issue and prove solution (base on data driven method). Either CTO or CEO can't reject if the vision of data show the correctness.FLEXIBLE : Engineers are encouraged and given research time to apply new technology into platform, and it can be failed as long as engineers know why and it can help platform better.ENGINEERING CENTRIC: we don't use PM as decision maker. Any new features are selected, investigated and developed by engineer. Python, My Sql, Angular, Native App And Gcp Python MySQL AngularJS We use microservice architect (30+ services) in Google Cloud Platform. Primary backend language is Python, Angular JS for frontend and native Android & iOS for mobile app.  We applied full cycle of CI/CD, agile, peer review and unit test by engineers. Engineers are encouraged and given research time to apply new technology into platform, and it can be failed as long as engineers know why and it can help platform better 

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI

DMCA.com Protection Status