9 Việc làm Dns

Technical Engineer (Linux/DevOps)

HSC

Hồ Chí Minh

2 d

Nhân Viên Kỹ Thuật ICT

Công Ty TNHH Giải Pháp Onemind

Hồ Chí Minh

0 d

L2 Senior System Administrator Specialist - Shift Working

ELCA Information Technology (Vietnam) Limited

Hồ Chí Minh

6 d

Oracle IT Supervisor

B.grimm Power Vietnam

Hồ Chí Minh

4 d

System Engineer

Shinhan Securities Vietnam

Hồ Chí Minh

4 d

Nhân Viên Quản Trị Mạng

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc

Hà Nội

4 d

(Mid-Senior) DevOps Engineer

Simpson Strong-Tie Vietnam

Hồ Chí Minh

1 d

Network Technical Support

Peplink Pepwave Limited

Hồ Chí Minh

2 d

IT Infrastructure Manager

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Hồ Chí Minh

6 d

1 / 1
Thêm
Bộ lọc

Technical Engineer (Linux/DevOps)

HSC May 27, 2024 1952 Lượt xem

 • product

 • Quy mô: 501-1000

 • Địa điểm: Hồ Chí Minh

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

 • Lương: Đăng nhập để xem

 • ID: 23948

Mô tả công việc:

Chức năng chính (Primary Objectives)

 • Theo dõi hoạt động của hệ thống ứng dụng trong môi trường làm việc 24x7x365 và nghiên cứu, xác định, thực hiện việc đánh giá các lỗ hổng an ninh đồng thời xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro bảo mật.
 • The operational health of application systems in a 24x7x365 production environment and will research, identify and implement solutions as well as perform computer and/or network security vulnerability assessments and identify, evaluate and mitigate security risks.
 • Hỗ trợ người sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán và làm việc với nhiều ứng dụng được tùy chỉnh, hoạt động trên các hệ điều hành khác nhau. 
 • Support users on trading platform and work with collection of custom applications and systems operating on different OS.

Nhiệm vụ chủ yếu (Main responsibilities)

 • Vận hành, giám sát và xác định lỗi trên hệ thống giao dịch Phái sinh và hệ thống phòng ngừa thảm họa. 
 • Operate, monitor, and diagnose Derivatives trading system and DR site.
 • Nghiên cứu, thiết kế, phát triển và thực hiện các giải pháp cho việc xử lý lỗi, hiệu suất, năng lực và quản lý cấu hình các ứng dụng. Sẽ làm việc chung với các nhóm cơ sở hạ tầng để xác định kết hợp, đưa ra giải pháp thống nhất.
 • Research, design, develop and implement solutions for fault, performance, capacity, and configuration management for applications. Will work in conjunction with Infrastructure teams to identify combined, centralized solutions.
 • Thiết kế, phát triển và thực hiện các tài liệu hoặc các công cụ thích hợp để duy trì hoạt động các ứng dụng. 
 • Designs, develops and implements documentation or tools appropriate to the maintenance of application platforms. 
 • Phát triển, cải thiện, chỉnh sửa và đánh giá kiến trúc an ninh của các hệ thống được triển khai trên internet. 
 • Develops, improves, modifies, and assesses security architecture in a hosting-based environment. 
 • Xử lý tất cả các điểm yếu an ninh hệ thống và làm việc với các đối tác cùng bên thứ ba để giải quyết vấn đề an ninh. 
 • Responds to all system security weak points and partners with other teams and third-party vendors to resolve security issues. 
 • Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu (cấp độ 2) cho các vấn đề từ nhóm hỗ trợ người dùng. Trao đổi với nhóm phát triển ứng dụng để giải quyết vấn đề phức tạp (cấp độ 3). Sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài giờ làm việc. 
 • Provide Tier 2 support to issues escalated from Service Desk team. Interface with development teams to resolve Tier 3 'in code' issues. On-call support for escalated off-hours issues. 
 • Thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ nội bộ với bộ phận kinh doanh. 
 • Execution and maintenance of internal SLAs developed with business stakeholders.

Nhiệm vụ khác (Other responsibilities)

 • Các công việc khác do cấp trên giao phó 
 • Other tasks allocated by direct managers

Yêu cầu công việc

Trình độ (Education level)

 • Bằng Cử nhân/ Kỹ sư trong lĩnh vực Khoa học máy tính hoặc CNTT. 
 • Bachelor’s (or above) degree in the field of computer science or information systems.

Kiến thức - kinh nghiệm (Knowledge & Experiences)

 • Tối thiểu 2 năm trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật trong việc vận hành hệ thống , ưu tiên các hệ thống hoạt động liên tục 24-7-365. 
 • Minimum 2 years in a technical role involving applications operation and management, preferably in a 24-7-365 production environment. 
 • Có MCSE, LPIC-3 được ưu tiên. 
 • Has MCSE, LPIC-3 is preferred. 
 • Có kinh nghiệm làm việc và kiến thức vững chắc về hệ điều hành Windows và Unix / Linux. Nên biết HA, cấu hình CFS, an ninh và quản lý bản vá.
 • Must have solid working experience and knowledge of Windows and Unix/Linux operating systems. Should be familiar with HA, CFS configurations, security and patch management. 
 • Nắm vững về khái niệm mạng Internet, các giao thức và dịch vụ liên quan (TCP / IP, HTTP, FTP, SCP, DNS). 
 • Strong grasp of Internet network concepts, protocols, and associated services (TCP/IP, HTTP, FTP, SCP, DNS). 
 • Kinh nghiệm trong việc thiết kế kiến trúc bảo mật mạng, công nghệ ảo hóa, các nguyên tắc quản lý truy cập và định danh, bảo mật ứng dụng, và các công nghệ mã hóa. 
 • Experience in designing secure network architectures, virtualization technologies, identity and access management principles, application security, and encryption technologies. 
 • Cài đặt, cấu hình và có kinh nghiệm quản trị các công cụ quản lý vận hành: IIS, Tomcat, RecordTS và hiệu năng VMware ... 
 • Installation, configuration, and administration experience with operations management tools: IIS, Tomcat, RecordTS and VMware performance tools… 
 • Kinh nghiệm quản lý/ bảo trì các ứng dụng ở nhiều tầng trong môi trường chính, hỗ trợ cho kinh doanh. 
 • Experience administering/maintaining multi-tier application systems in a production environment.

Kỹ năng chuyên môn (Technical skills)

 • Khả năng làm việc dưới áp lực để đáp ứng thời hạn đồng thời đảm bảo độ chính xác và nhanh nhạy trong công việc.
 • Ability to respond to frequent pressure to meet deadlines when work speed and sustained accuracy are paramount. 
 • Theo dõi các xu hướng và phát triển của ngành IT. Đề xuất các ý tưởng cho quy trình hay sản phẩm. 
 • Follows IT industry trends and developments. Will be leaned on for new ideas on process and product recommendations. 
 • Khả năng trao đổi thông tin với các nhân viên kỹ thuật và kinh doanh một cách rõ ràng và súc tích. 
 • Ability to exchange information with technical and non-technical individuals in a clear and concise manner. 
 • Khả năng tổ chức và thực hiện vấn đề và sản phẩm CNTT theo yêu cầu. 
 • Ability to conduct and direct research into IT issues and products as required.

Kỹ năng mềm (Soft skills)

 • Khả năng viết & giao tiếp tốt. 
 • Excellent written and oral communication skills. 
 • Có tinh thần phấn đấu và có định hướng. 
 • Highly self-motivated and directed. 
 • Chú ý các chi tiết 
 • Keen attention to detail. 
 • Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề 
 • Proven analytical, evaluative, and problem-solving abilities. 
 • Có khả năng xác định độ ưu tiên công việc hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường làm việc áp lực cao 
 • Ability to effectively prioritize and execute tasks in a high-pressure environment 
 • Có kinh nghiệm làm việc nhóm và công tác 
 • Extensive experience working in a team-oriented, collaborative environment

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây

Understanding candidates' expectations of the ideal workplace, we always put the people element at the top of our priorities. ​

Primary benefits:

 • Attractive KPI Bonus annual
 • Review Salary and performance annual
 • 16+ Annual Leaves​, 5 sick leaves, 1 day off birthday,
 • Full Social Insurance, Annual Medical Check- up​, Health insurance
 • Team Building and company activities: Year- end Party, New-year Party, Company trip, Charity activities.
 • Learning workshops: e-learning, English courses, career development training programs​
 • Sports clubs: gym, yoga, running, football, tennis, badminton.
Thông tin công ty
HSC

1 việc làm

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) is a leading and award-winning professional securities brokerage and equities firm in Vietnam. HSC offers a full suite of services and financial products to private and institutional clients, providing professional investment advisory services backed by solid, trusted, award winning research. Through its Corporate Finance Division, HSC has established an exceptional track record of connecting businesses to investors and creating long-term sustainable partnerships.

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI