Paroda Co., Ltd

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Paroda

Paroda Website - Thiết kế Website bán hàng

Paroda POS - Giải pháp quản lý bán hàng

Paroda CRM - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng & CSKH toàn diện

Paroda EMC - Giải pháp tiếp thị, bán hàng, CSKH qua email tự động theo kịch bản

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá