Parcelperform

Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

1B2-2-2 khu phố Mỹ Viên, Đường Số 20-Phường Tân Phú-Quận 7-TP Hồ Chí Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá