Orenda

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Orenda là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp phần mềm trong lĩnh vực y tế, hành chính công, giải trí và tích hợp hệ thống. Mục tiêu của Orenda là trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực y tế; đồng thời tiếp tục phát triển nguồn lực, sản phẩm và dịch vụ sẵn có để tạo cơ hội cho sản phẩm vươn xa hơn nữa trên thị trường quốc tế.

Việc hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực tại Orenda luôn được coi là trọng tâm chính yếu trong quản lý nhân sự và xuyên suốt trong tất cả các hoạt động sản xuất, quản lý và kinh doanh. Orenda kiên định xây dựng một môi trường năng động, chuyên nghiệp, một chính sách trọng nhân tài cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Hãy gia nhập đội ngũ Orenda ngay ngày hôm nay!

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Thanh Xuan, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá