NiftyJS

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Lập trình Ứng dụng và Website

Với các công nghệ mới như NodeJS, ReactJS, VueJS, MongoDB, NoSQL, SQL, PHP,... Chúng tôi có đội ngủ quản trị kinh nghiệm trên 10 năm, chúng tôi ưu tiên đào tạo các bạn trẻ năng động, ham học hỏi để phát triển bền vững.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Hai Chau, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá