Nexcert Vietnam Corp

Hà Nội

Giới thiệu chung

Nexcert Vietnam Corp là công ty con và được đầu tư vốn 100% của NEXCERT CORPORATION Nhật Bản, công ty mới thành lập và đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2017.
Ở Nhật Bản, NEXCERT CORPORATION đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển Business App với chất lượng tốt nhất bằng những kỹ thuật mới nhất và chủ yếu được sử dụng trong các doanh nghiệp nhằm tập trung phát triển các hệ thống tài chính, công việc tư vấn IT liên quan tới quản lí hệ thống. Gần đây, chúng tôi cũng bắt đầu cung cấp các giải pháp sử dụng nguồn nhân lực ưu tú (AI).
Các khách hàng của chúng tôi phần lớn là các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Nhật Bản (niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo) như:
・Prudential Financial, Inc.
・Credit Saison Co., Ltd.
・Mitsubishi Corporation
・PC DEPOT Corp.
・Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.
・CASIO COMPUTER CO., LTD.
・Tokyo Marathon Foundation

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá