MOBILEUI Co., Ltd

Hà Nội

Giới thiệu chung

MOBILEUI COMPANY LIMITED là một công ty phát triển sản phẩm cho Mobile trên nền tảng React native and Flutter. Sứ mệnh của công ty là tạo ra các sản phẩm cho các nhà phát triển khác có thể rút ngắn thời gian phát triển và kiểm thử ứng dụng của mình. 

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Thanh Xuan, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá