Moana Games

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Moana Games

Moana Games là một công ty startup được thành lập vào năm 2017 với sứ mệnh là tạo ra các sản phẩm game đa dạng nhưng chủ yếu vẫn là các game puzzle trên mobile.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Nha Be, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá