MintPot

Hà Nội

Giới thiệu chung

Mintpot Vietnam is a member of Mintpot headquartered in Korea - established in April 2016, and is one of the smart creative companies, specializing in providing VR video services with Mint VR subtitles. Mintpot always aims to create a better life with VR.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá