Minimal Games

Hà Nội

Giới thiệu chung

Minimal Games là một game studio trẻ ở Hà Nội với hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành mobile game.

Hiện tại Minimal Games đang tìm kiếm những nhân tài có cùng chí hướng để cùng nhau phát triển

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Thanh Xuan, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá