Miagi Solution

Hà Nội

Giới thiệu chung

 

Công ty TNHH Miagi Solution được thành lập từ 026/06/2019, là công ty hoạt động về lĩnh vực IT. Khách hàng chủ yếu là thị trường Nhật Bản.

 

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá