Mekong Leisure

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

VLeisure là nền tảng mạng lưới du lịch toàn cầu dành cho đại lý. Đại lý quản lý và phân phối các sản phẩm du lịch và các dịch vụ đến các đối tác của họ. Với mạng lưới toàn cầu các nhà cung cấp du lịch của chúng tôi, bây giờ bạn có thể truy cập vào một cơ sở dữ liệu sản phẩm phong phú.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 11, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá