MB Bank

Hà Nội

Giới thiệu chung

1. Tầm nhìn
Trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam, hướng tới vị trí trong top 3, với định vị là một ngân hàng cộng đồng, có đội ngũ nhân viên thân thiện và điểm giao dịch thuận lợi.

2. Phương châm chiến lược
Tăng trưởng mạnh, tạo sự khác biệt và bền vững bằng văn hóa kỷ luật, đội ngũ nhân sự tinh thông về nghiệp vụ, cam kết cao và được tổ chức khoa học.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

151-300

Địa chỉ

Dong Da, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá