Maxmobile Software

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Maxmobile Software

MaxMobile Software là một công ty sản xuất các ứng dụng điện thoại di động hàng đầu.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Thanh Khe, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá