Maxmalla

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

  • Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật với mức lương hấp dẫn
  • Được đào tạo về văn hóa Nhật Bản và có cơ hội học tiếng Nhật.
  • Có cơ hội đi học hoặc onsite ở Nhật

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá