Map Pacific

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Map Pacific

Map Pacific (Vietnam) Co., Ltd. is a 100% foreign invested company of Signapore. We produce agrochemical products such as Map Green 6AS + Map Super 300EC, “Map Trio” - Map Famy 700WP + Map Green 6AS + Map Super 300EC, etc.

Thông tin chung

Quy mô công ty

301-500

Địa chỉ

Others, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá