Loogle

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Chúng tôi là Chuyên gia được chứng nhận của Google, hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là giúp khách hàng đo lường chiến dịch kỹ thuật số của họ thông qua Thương mại điện tử nâng cao của Google Analytics. Vì vậy, chúng tôi biết nguồn lưu lượng và phương tiện nào sẽ mang lại nhiều chuyển đổi hơn cũng như giúp tư vấn cho khách hàng của chúng tôi về chiến thuật và chiến thuật mới để chiến dịch của họ thành công. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã dành nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá