Limi Insurtech

Hà Nội

Giới thiệu chung

Limi Insurtech là một công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm – công nghệ với mục tiêu chính là nâng cao năng suất lao động ngành thông qua các công nghệ tối ưu và thân thiết với người dùng. Sản phẩm của chúng tôi là nhóm giải pháp dựa trên web bảo hiểm, tập trung vào việc so sánh, sắp xếp và quản lý dữ liệu.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ba Dinh, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá