LeonTec

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

LeonTec là công ty chuyên phát triển phần mềm đa dạng từ ứng dụng smartphone đền nhận dạng ký tự hoặc thiết bị embedded

Chúng tôi hướng tới sự hoàn thiện của dự án bằng những sản phẩm chất lượng cao, tối ưu về tốc độ trong thời gian ngắn nhất với chi phí thấp nhất có thể

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá