LEC Group

Khác

Giới thiệu chung

LEC Group được thành lập dựa trên sự kết hợp giữa hai công ty hàng đầu tại Việt Nam, đó là Tập đoàn CAPELLA (tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu) và OTE GROUP (dẫn đầu về logistics, năng lượng)

TẦM NHÌN

  • LEC Group hướng tới việc kết nối thành công các cộng đồng xuất nhập khẩu trong khu vực Đông Dương, Đông Nam Á, Châu Á nói riêng và trên toàn cầu nói chung.

SỨ MỆNH

  • Sứ mệnh của LEC Group là kết nối hiệu quả của các doanh nghiệp tại Đông Dương với mạng lưới toàn cầu. LEC Group mong muốn xây dựng một cộng đồng xuất nhập khẩu chuyên nghiệp cho Đông Dương thông qua các hoạt động "ủy thác xuất nhập khẩu" nhằm giảm thiểu rủi ro cho các nhà xuất nhập khẩu, và nâng cao khả năng cạnh tranh của các nhà xuất nhập khẩu Đông Dương trên thị trường quốc tế.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Others

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá