LEADPLUS VIETNAM

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

LeadPlus Việt Nam được thành lập vào năm 2018 với chức năng chính là một bộ phận DevOps chịu trách nhiệm vận hành dịch vụ Inbound Marketing và công cụ MA được cung cấp bởi LeadPlus Japan Co., Ltd.

Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã và đang vận hành hàng loạt các hệ thống Digital Marketing cho những khách hàng lớn tại Nhật Bản.

Chúng tôi đóng góp cho sự tăng trưởng của khách hàng bằng cách ứng dụng AI/Machine learning để phát triển những phần mềm cải thiện tính hiệu quả trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Thanh Khe, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá