Laichi LLC.

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Laichi LLC. là công ty chuyên về thiết kế-sản xuất Website và Phát triển ứng dụng. 
Khách hàng của LAICHI là các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các Agency tại Nhật Bản, nên công việc chủ yếu sẽ là thiết kế-sản xuất Website và phần mềm tiếng Nhật.

Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2020.
Hiện công ty có hơn 10 nhân viên (bao gồm 2 Manger người Nhật), dự định sẽ tăng số nhân viên lên khoảng 20 người.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá