KTcity

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

KTcity là nền tảng lan tỏa tri thức kết nối cộng đồng và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

KTcity là nền tảng lan tỏa tri thức tới cộng đồng bằng việc kết nối người dùng với những chuyên gia (Expert) hoặc thương hiệu (Brand) trong nhiều lĩnh vực khác nhau. KTcity sẽ khởi đầu về lĩnh vực mà đội ngũ có thế mạnh nhất - Digital Marketing.

Thông qua KTcity, chuyên gia hoặc thương hiệu sẽ chia sẻ kiến thức dưới dạng miễn phí hoặc trả phí theo dạng khóa học, video, ebook, sách,...hoặc bất cứ định dạng nào khác. Từ đó, người dùng có thể truy cập miễn phí hoặc trả phí.

Điều này sẽ giúp người dùng học tập được những kiến thức chuyên sâu mà họ đang thiếu. Ví dụ kỹ năng về Bán Hàng, Digital Marketing, Tiếng Anh, Tin Học, Lập Trình,….từ những cá nhân hay thương hiệu mà họ tin tưởng.

Tìm hiểu thêm về KTcity (Sản phẩm của KTgroup) tại các nguồn sau:

Introduction: https://kt.city/intro

Tài liệu: https://docs.kt.city/

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá