Knowork

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Knowork

Knowork is all-in-one coworking space management platform with a focus on member experience and community.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá