KIS Việt Nam

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

KIS Vietnam có 100% vốn nước ngoài chuyên phát triển phần mềm offshore hướng đến thị trường Nhật Bản

Là thành viên thuộc Tổng Công Ty KIS - Một Công ty IT phát triển phần mềm lớn có lợi thế từ công ty mẹ mang lại, như tiềm lực tài chính, uy tín, bề dày kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng thuộc các Tập đoàn lớn.

KIS Việt Nam mong muốn sẽ nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những công ty phát triển phần mềm Offshore lớn và tin cậy hướng đến thị trường Nhật Bản và sau đó sẽ hướng đến thị trường các nước khác. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phát triển một số sản phẩm công nghệ hướng đến thị trường trong nước.

Các công ty liên quan:
1. KIS Japan Inc. 
2. AVR Creative Solutions Vietnam Co., Ltd.
3. Naganuma Viet Nam Co., Ltd No. 
4. Ritatsu Soft, Inc.

 

Our Key Skills

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Ha Noi, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá