K&G company

Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

R4-11 Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá