JUNGDO UIT

Hà Nội

Giới thiệu chung

JUNGDO UIT- Doanh nghiệp mở ra thời đại mới của sự phát triển và sáng tạo

Công ty JUNGDO UIT là một công ty dẫn đầu về Hệ thống thông tin Quy Hoạch Đô Thị tại Hàn Quốc.
Do nhu cầu về mở rộng hệ thống ứng dụng tại Việt Nam, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các kỹ sư phát triển phần mềm để hỗ trợ cung cấp các dịch vụ không gian.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá