Jho Tech Company Limited

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

JHO Tech Co, Ltd là một công ty Việt & Pháp về công nghệ và phát triển phần mềm cho những dự án có tầm vóc quốc tế.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá