JBTech

Hà Nội

Giới thiệu chung

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất phần mềm.
 • Sản xuất và cung cấp, chuyển giao các sản phẩm phần mềm viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ, xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông.
 • Xây dựng và vận hành, chuyển giao công nghệ các giải pháp Cổng Thông tin điện tử, các Hệ thống Thương mại điện tử.
 • Đào tạo kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.
 • Cung cấp các thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, điện tử, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi trường, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông.
 • Kinh doanh dịch vụ xử lý, lưu trữ và cung cấp nội dung thông tin
 • Cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý nội dung thông tin.
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
 • Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện.
 • Dịch vụ gia tăng trên Internet
 • Giải pháp mạng và tích hợp hệ thống.
 • Sản phẩm công nghệ đặc thù trong Quốc phòng, an ninh mạng.

Thông tin chung

Quy mô công ty

151-300

Địa chỉ

Tay Ho, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá