IZEE Traditional Technology

Hà Nội

Giới thiệu chung

IZEE là đơn vị cung cấp giải pháp Fulfilment phục vụ cho thị trường Print-on-demand. Hiện nay, IZEE là một trong những công ty phát triển nhanh nhất trong ngành. Chiến lược của IZEE là phát triển và ứng dụng nền tảng công nghệ phục vụ cho sự tăng trưởng không ngừng của công ty và các đội ngũ khách hàng. Với hướng đi tập trung vào trải nghiệm khách hàng bằng cách tập trung vào nền tảng công nghệ.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Thanh Xuan, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá