INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES-JAPAN

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES-JAPAN COMPANY LIMITED (ITSJ)

1. 3rd Floor,  Lot T2-4 , Sacom-Chip sang Building, Road D1, Sai Gon Hi-Tech Park, District 9, HCMC, Viet Nam

2. 7th Floor, Athena Building,  146 -148 Cong Hoa Street, Ward 12, Tan Binh District, HCMC, Viet Nam

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá