i-enter Asia

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty phần mềm của Nhật được thành lập bởi công ty mẹ i-enter Nhật Bản 10/2013, VP tại tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy.
Công việc chính là phát triển ứng dụng mobile và hệ thống nghiệp vụ cho doanh nghiệp.
Trong tương lai, sẽ triển khai các dịch vụ/ sản phẩm của mình tại châu Á.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
Không ngừng nỗ lực nhằm hướng tới một doanh nghiệp được không chỉ các khách hàng,
mà các doanh nghiệp trong khu vực và nhân viên công ty mọi người đều tin tưởng và yêu mến.
- Enjoy job
- Enjoy growth
- Enjoy challenge
- Enjoy service
- Enjoy appreciation

Khi làm việc ở 1 tinh thần cao như vậy, chúng ta sẽ phát huy được tối đa năng lực của mình cho công việc, các bạn thông qua đó cũng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ cao cả rằng truyền cảm hứng đến tất cả những người liên quan đến I enter asia, mang lại sinh khí và hạnh phúc đến cho mọi người.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá