HQ Soft

Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

Lầu 2, Tòa nhà 72/24 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá