Housemap

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

HOUSEMAP giải pháp công nghệ cho dịch vụ bất động sản, giúp người dùng dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn trong việc tiếp cận bất động sản (mua, bán, thuê, cho thuê), giúp thị trường phát triển minh bạch, thông tin chính xác và tin cậy.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 5, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá