Hoa Yêu Thương

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Hiện nay, Hoayeuthuong.com là website có lượng cung cấp dịch vụ điện hoa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chúng tôi luôn phát triển hằng ngày để trở thành một công ty điện hoa chuyên nghiệp và có thương hiệu bền vững.

Hiện nay, chúng tôi cần những ứng viên có một sự đam mê, nhiệt huyết tham gia cùng chúng tôi để thực hiện những mục tiêu lớn cho ngành công nghiệp hoa tươi tại Việt Nam. 

Thông tin chung

Quy mô công ty

151-300

Địa chỉ

District 3, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá