Hiko Solution

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Hiko Solution Corporation (HSC) is a Philippine-based company engaged in providing business process outsourcing (BPO) solutions to local and international companies.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Thanh Khe, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá